10 november 2017

Begroting 2018: tegen de tweedeling

De strijd voor gelijke kansen voor alle Haarlemmers, tegen de tweedeling. Dat is wat de PvdA drijft. Er zijn afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de tweedeling in Haarlem te verkleinen en ook in de Begroting 2018 staan verschillende voorstellen die daaraan bijdragen. Dat heb ik maandag 7 november gezegd bij behandeling van de laatste begroting van deze raadsperiode in de Haarlemse gemeenteraad.

We zijn nog lang niet klaar, maar de afgelopen jaren is de tweedeling in Haarlem verminderd. Kijk bijvoorbeeld naar de bestrijding van armoede. Wij trokken daar extra geld voor uit. Aan het begin van deze raadsperiode bleven veel minimagelden nog ongebruikt op de plank liggen. Onze wethouder Joyce Langenacker heeft de regelingen vereenvoudigd en zaken ingevoerd die de mensen echt helpen, zoals een kindbudget, het opkopen van schulden en de zorgverzekering zonder eigen risico. Minimageld komt nu geheel terecht bij de mensen die dat zo hard nodig hebben. Zo verkleinen we de tweedeling tussen arm en rijk. En ook op het gebied van werk, zorg, wonen, veiligheid en bestuur hebben wij met concrete voorstellen de tweedeling kunnen verkleinen.

In de Begroting 2018 wordt 2 miljoen euro extra uitgetrokken voor ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers. Samen met D66, GroenLinks en CDA diende de PvdA een voorstel in voor de besteding van dit geld. Het geld gaat onder meer naar de aanpak van moeilijk oplosbare schulden van gezinnen met jonge kinderen, het toegankelijk maken van publieke gebouwen voor mensen met een beperking, het ontlasten van mantelzorgers, extra begeleiding voor jongeren die hun school niet afmaken, extra inzet van de sociale wijkteams en intensieve begeleiding van statushouders naar werk.

De PvdA deed de oproep om aan het begin van de komende raadsperiode, in navolging van het succesvolle lokaal sociaal akkoord, een lokaal klimaatakkoord te sluiten met onder meer bedrijfsleven, corporaties, nutsbedrijven en vervoerders. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe Haarlem gaat voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs. De gemeente trekt 1,5 miljoen euro per jaar extra uit om Haarlem versneld klimaatneutraal te maken. De PvdA wil dit geld zo inzetten, dat dit ook de tweedeling helpt verminderen. Een goed geïsoleerde sociale huurwoning zorgt immers voor lagere woonlasten voor mensen die het al niet breed hebben. En slimme investeringen in duurzaamheid kunnen extra banen opleveren voor Haarlemmers die nu nog aan de kant staan.

Daarnaast diende de PvdA voorstellen in om schoonmakers bij de gemeente weer in vaste dienst te nemen, om meer sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens mogelijk te maken en om plekken aan te wijzen voor muurschilderingen (murals) in de openbare ruimte. Alle voorstellen van de PvdA kregen steun van een meerderheid van de gemeenteraad.

Lees hier mijn complete verhaal over de begroting 2018.