Door Jeroen Fritz op 9 november 2015

Begroting 2016: financiën op orde, en nog eerlijk ook

De Haarlemse gemeentebegroting voor 2016 vormt een omslagpunt. Na jaren van extra bezuinigingen en tegenvallers, lijken de financiën van de gemeente steeds meer op orde. En dat is gelukt zonder dat dit ten koste gaat van de meest kwetsbaren.

De PvdA wil verder bouwen aan een Haarlem waar we het samen doen. Aan een stad waar we opkomen voor elkaar, waar iedereen een eerlijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen en waar we samen investeren in een goede toekomst voor iedereen. Een stad waar we samen vooruit komen. Daar beoordelen wij deze begroting op.

We hebben de afgelopen jaren veel van de Haarlemmers en het ambtelijk apparaat gevraagd, maar na een moeilijke tijd gloort er weer licht aan de horizon. Samen met de coalitiegenoten hebben wij de financiën op orde gebracht. En dat blijkt uit deze begroting: voor het eerst sinds 12 jaar bevat deze begroting geen nieuwe bezuinigingen, de schuld wordt afgelost en na jaren van stijgende belastingen, gaan de lasten voor de Haarlemmers nu omlaag.

Het op orde brengen van de financiën is één, een PvdA’er kan pas tevreden zijn als dit ook eerlijk gebeurt. Als het niet ten koste gaat van de meest kwetsbaren. En dat is gelukt. Ondanks de bezuinigingen, hebben we extra geld kunnen uittrekken voor werk, zorg en jeugd, zijn we blijven investeren in goede schoolgebouwen en betaalbare woningen en hebben we extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding.

De PvdA diende twee moties in. De eerste motie vraagt het college niet alleen een plan te maken voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus, maar ook voor integratie en de begeleiding naar werk. De tweede motie maakt het mogelijk dat er vanaf 2017 op vrijdag- en zaterdagnacht een extra nachttrein gaat rijden. Meer over deze moties lees je elders op deze site.

Het debat over de begroting wordt woensdag 11 november voortgezet met de reactie van het college en de tweede termijn van de raad. Donderdag 12 november volgen de stemmingen.

Hier kunt u mijn complete inbreng lezen.