Door Jeroen Fritz op 8 juni 2017

Ambtelijke fusie Zandvoort en Haarlem

De PvdA steunt het voorstel voor een fusie van de gemeentelijke ambtelijke apparaten van Zandvoort en Haarlem. Haarlem is zo solidair met een buurgemeente die een beroep op ons heeft gedaan. Bovendien is het goed voor de gemeentelijke dienstverlening aan zowel Zandvoorters als Haarlemmers.

De afgelopen jaren is het aantal taken van gemeenten fors gegroeid. De gemeente Zandvoort wil graag een zelfstandige gemeente blijven, maar ziet ook dat het ambtelijk apparaat te klein is om alle taken goed uit te kunnen blijven voeren. Daarom heeft Zandvoort een beroep gedaan op Haarlem om ambtelijk te fuseren. Zandvoort en Haarlem blijven daarbij geheel zelfstandige gemeenten met eigen gemeentebesturen en een eigen beleid, maar met één gezamenlijk ambtelijk apparaat in Haarlem.

Als PvdA staan we voor solidariteit. Dat geldt ook tussen gemeenten. Wanneer een kleinere gemeente zo’n beroep op Haarlem doet, dan vinden wij dat Haarlem daar als het even kan aan tegemoet moet komen als grootste centrumgemeente. Zo kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening voor zowel Zandvoorters als Haarlemmers blijven verbeteren. Haarlem voert al enkele jaren de taken op het gebied van het sociaal domein uit voor Zandvoort en die gedeeltelijke fusie is goed bevallen. Er is bovendien een goed sociaal plan gemaakt, dat ervoor zorgt dat de fusie niet ten koste zal gaan van werknemers van Zandvoort of Haarlem.

Wanneer de gemeenteraden van zowel Zandvoort als Haarlem definitief hebben ingestemd, zal de fusie naar verwachting op 1 januari 2018 een feit zijn.