Afscheid van Marceline Schopman, uit onze fractie en de raad

2 oktober 2020

Deze week diende Marceline, zeer gewaardeerd lid van onze fractie, haar ontslagbrief in bij de voorzitter van de gemeenteraad, onze burgemeester.

In die brief legt Marceline uit dat zij de energie, tijd en liefde die zij, net als de voorgaande tien jaar, als raadslid in de stad en haar bewoners had willen steken, nu volledig wil besteden aan haar ongeneeslijk zieke partner Arthur, hun beiden kinderen en de familie en dierbaren om hen heen.

En dat zij om die reden, met pijn in het hart, maar met alle vertrouwen in onze fractie, die het nu zonder haar meest ervaren raadslid moet stellen, het raadslidmaatschap, halverwege haar derde periode in de Haarlemse gemeenteraad, neerlegt.

Marceline heeft zich in de afgelopen tien jaar vol overgave ingezet voor een socialer Haarlem, waar mensen niet van elkaar wegkijken, maar naar elkaar omkijken.

 

Fel gestreden heeft zij voor sociale woningbouw, verspreid over heel Haarlem.

Daaraan dankte zij haar bijnaam “Mevrouw Ongedeelde Stad”.

Een ongedeelde stad is inmiddels tot expliciet gedachtegoed geworden in het huidige coalitieprogramma, met bijbehorende financiële reserve, om aan die doelstelling concrete uitwerking te kunnen geven nog binnen deze bestuursperiode.

Marceline heeft gedurende haar lange raadslidmaatschap een grote verscheidenheid aan functies bekleed in de Haarlemse gemeenteraad, waardoor zij dit hoogste orgaan van de gemeente op diverse wijzen in haar functioneren heeft ondersteund.

Naast woordvoerder van PvdA Haarlem in de commissies Beheer en Ontwikkeling, was Marceline ook commissievoorzitter, lid van het Presidium, vice-fractievoorzitter, voorzitter van de werkgeverscommissie griffie en plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Goede herinneringen bewaart Marceline aan de herinrichting van de Amsterdamse Vaart, de komst van meer speelvoorzieningen en hangplekken voor jongeren, de ontwikkelingen in Schalkwijk, op het Slachthuisterrein, bij Koningstein, van de Markthal, de uitkomst van de discussie over de stadsbouwmeester, en de verrijking van de stad met twee prachtige murals (muurschilderingen), bij de Kampgarage en de Raaks.

Maar ook aan de kritische extra vinger aan de pols die zij als raadslid hield bij o.a. de Koepel, De Remise, de parkeerverordeningen, de verkeersafwikkeling in Spaarndam en de verkoop van het Brinkmann-complex.

Daarnaast bewaart Marceline aan haar periode in de Haarlemse raad een groot netwerk van zeer diverse Haarlemmers, waarvan meerdere inmiddels zijn geworden tot dierbare vrienden.

Marceline besloot haar brief aan de burgemeester als volgt:

Iedereen wil ik heel hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, het geven van tegengas, het draagvlak middels de vele voorkeursstemmen bij de verkiezingen, de ongelimiteerde lol, de steun in vele opzichten, de nieuw verkregen inzichten, de felle debatten, de nachtelijke borrels na afloop en het delen van de liefde voor de gemeente Haarlem.

Raadslid ben je niet voor jezelf, maar voor de stad en haar bewoners.

Met liefde heb ik dat gedaan en die liefde blijft altijd.

Het ga jullie allemaal goed en ongetwijfeld tot ziens ergens in onze mooie gemeente Haarlem.”

Onze fractie is zeer verdrietig over de reden van Marceline’s voortijdig vertrek. Maar vol begrip voor de keuze die Marceline heeft gemaakt.

We kijken met heel veel plezier en grote dankbaarheid terug op de zeer belangrijke, verbindende, verdiepende en coachende rol die Marceline in onze fractie had, vanaf onze allereerste start in maart 2018.

We zullen Marceline ongelooflijk missen in onze fractie en de raad. Maar gelukkig niet in onze mooie stad en we zien alvast uit naar volgende ontmoetingen.

Voor de komende periode wensen we Marceline, Arthur en hun beiden kinderen de allerdierbaarste tijd toe, met elkaar … .

Fractie Pvda Haarlem

1 oktober 2020