Door Joyce Langenacker op 13 november 2015

Wachtlijsten huurwoningen moeten omlaag

Het zal u niet zijn ontgaan dat we de afgelopen weken als gemeenten en corporaties in onze regio veel in het nieuws zijn geweest. Als we niet ingrijpen neemt de wachttijd in onze stad voor sociale huurwoningen toe van 6.1 naar 7 jaar.

Het bestaande beleid zet in op doorstroming van mensen met (iets) hogere inkomens, de zogenoemde scheefwoners, naar middeldure en dure woningen in onze stad en vermindering van het aantal sociale huurwoningen.

Waarom neemt de wachtlijst toe?

  1. Er zijn nog steeds te weinig  middeldure en dure woningen in onze stad beschikbaar;
  2. De instrumenten om scheefwoners te verleiden of te verplichten zijn (te) beperkt;
  3. Door bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de crisis en door andere omstandigheden, kunnen mensen tijdelijk scheefwonen maar als ze hun baan (tijdelijk) verliezen, wonen ze weer op de juiste plek;
  4. De druk op sociale huurwoningen neemt toe door: nieuwe doelgroepen (statushouders en mensen die in het verleden ‘ beschermd woonden”), mensen die langer zelfstandig blijven wonen (bv ouderen) en omdat we een zeer gewilde regio zijn waar veel mensen willen wonen.

Voldoende reden om samen met de regio een brief te schrijven aan minister Blok om onze zorgen uit te spreken. Daarnaast bezocht minister Blok vorige week Haarlem en konden we in een gesprek met hem dit aan de orde stellen. De eerste reactie van de minister is nog niet bemoedigend. Hij blijft vertrouwen houden in zijn eigen beleid: geen nieuwe sociale huurwoningen en vooral zorgen dat scheefwoners zo snel mogelijk de sociale huurwoningen verlaten.

Inmiddels worden we gesteund in ons pleidooi door veel grote gemeenten in ons land. De NOS hield deze week een snelle enquete onder 34 grote gemeenten naar aanleiding van onze brief. Van 25 grote gemeenten kregen wij direct veel bijval!

Op donderdag 19 november vindt een raadsmarkt plaats, waarin we samen met de corporaties en de huurdersverenigingen in gesprek gaan met de Haarlemse raad over ons nieuwe voorstel. Hierin stellen we een trendbreuk voor waarin we niet verder terug gaan in sociale huurwoningen, maar het huidige aantal behouden en weer gaan uitbreiden in de toekomst. Daarnaast blijft het belangrijk om investeren in (middel)dure woningen te realiseren. Op dinsdag 10 november ben ik geïnterviewd door radio 1 journaal over dit onderwerp. Luister na via onderstaande links.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker