Door Floor Roduner op 8 juni 2017

Nachttrein Haarlem-Amsterdam een succes

De extra nachttreinen tussen Haarlem en Amsterdam zijn een succes. In de commissie Beheer van donderdag 8 juni heeft wethouder Cora-Yfke Sikkema de eerste cijfers bekend gemaakt van het gemiddeld aantal reizigers per nachttrein. Uit de eerste cijfers blijkt dat het gebruik de verwachtingen heeft overtroffen.

In de nachttreinen van Amsterdam naar Haarlem zitten in de eerste drie maanden van 2017 gemiddeld ruim 100 reizigers per trein. Dat is twee keer zoveel als gedacht. In de omgekeerde richting, van Haarlem naar Amsterdam, is het aantal  reizigers lager; gemiddeld ruim 30 reizigers per trein. Overall is de inzet van deze nachttreinen succesvol. Namens GroenLinks en PvdA namen Robbert Berkhout, Jasper Drost en Sidney Visser het initiatief voor de extra nachttreinen. GroenLinks en PvdA zijn blij met deze cijfers en pleiten voor extra nachttreinen.

Lange tijd was het een grote wens in Haarlem: treinen die Haarlem en Amsterdam in de nacht met elkaar verbinden. Sinds de dienstregeling van 2017 is het zover. Met een groot feest vertrok de eerste nachttrein van Haarlem naar Amsterdam. Sinds die dag rijdt in de nacht van vrijdag en zaterdag een extra trein heen en weer tussen Amsterdam en Haarlem. Het feest rond de eerste nachttrein was een groot succes. Het liet gelijk de enorme behoefte naar goede verbindingen tussen Amsterdam en Haarlem in de nacht zien, mooi dat dit zich heeft doorgezet afgelopen maanden.

Naar aanleiding van deze cijfers pleiten GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem voor een uitrol van meer nachttreinen. De extra trein op vrijdag- en zaterdagnacht zagen wij als een mooi begin, maar het doel is altijd geweest dat de verbinding tussen Amsterdam en Haarlem de hele nacht goed is. Het aantal reizigers geeft ons op basis van deze eerste beloftevolle resultaten aanleiding om voor meer inzet van treinen in de nacht te pleiten. Om dit voor elkaar te krijgen richten GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem zich in eerste instantie tot NS. We kunnen ons niet anders voorstellen dat de NS ook blij is met deze cijfers. We roepen NS dan ook op reizigers in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam serieus te nemen, en in de nieuwe dienstregeling van 2018 meer nachttreinen in te zetten.