Door Privé: Moussa Aynan op 4 juni 2017

Meer coulance voor verkeerd gestalde fietsen

Al een tijdje vraagt de PvdA aandacht voor de handhaving van verkeerd gestalde fietsen rond het station. Vooral in de fietsflat aan de noordkant wordt te streng gehandhaafd. Zet je je fiets nét buiten het rek dan wordt deze verwijderd en mag je hem tien kilometer verderop in Cruquius afhalen. Voor 25 euro.

Na verschillende toezeggingen van zowel de burgemeester als wethouder Sikkema om er iets aan te doen, veranderde er weinig. Daarom hebben we twee moties ingediend. De ene motie vraagt om een coulante handhaving. Fietsen nét buiten het rek mogen niet verwijderd worden. De andere motie vraagt om de regels die in de fietslat gelden duidelijk te communiceren zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Tevens vragen we de stalling aan de Jansweg toegankelijk te maken voor fietsers uit Haarlem-Noord.

Beide moties werden door de gehele raad gesteund. Ik hoop dat ze snel uitgevoerd zullen worden.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan