Door Marceline Schopman op 20 november 2016

Bijdrage voor restauratie kathedraal St. Bavo

Haarlem is een historische stad met vele honderden monumenten. De PvdA wil dit erfgoed beschermen en toegankelijk maken. Zo bewaren we onze geschiedenis en trekken bovendien meer bezoekers naar de stad, wat goed is voor de werkgelegenheid. Daarom stemt de PvdA in met een financiële bijdrage aan de restauratie van de kathedrale basiliek Sint Bavo.

In het voorjaar kreeg de wethouder van de raad het verzoek om op zoek te gaan naar geld voor het laatste restauratiedeel aan de torens van de kathedrale basiliek Sint Bavo; de Nieuwe Baaf. Een prachtig beeldbepalend rijksmonument in onze stad, maar ook een gebouw waar de gemeente niet financieel voor verantwoordelijk is.

Wij hebben ons dan ook wel eerst even stevig op het hoofd moeten krabben. Deze periode hebben we immers voor liefst 8 ton op cultuur moeten bezuinigen. Ons eigen gemeentelijk monumentaal vastgoed, zoals de Fietzenfabriek en de Drijfriemenfabriek staan er troosteloos bij en voor de broodnodige aanpak van achterstallig onderhoud voor het gemeentelijk monument het Dolhuys was steeds geen geld.

De er op uit gestuurde wethouder vond echter de helft van het gevraagde bedrag en binnen de wettelijke- en financiële kaders bleek deze eenmalige subsidie, voor een rijksmonument met grote erfgoedwaarde, mogelijk te zijn.

Aan de Stichting die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het gebouw en de niet-religieuze activiteiten en die om de financiële bijdrage had verzocht, vroegen we wel wat terug. Zo wilden we een ruimere openstelling van de Bavo voor bezoekers en gratis toegang voor Haarlem-Pashouders. Ook wilden we dat er bij de restauratie voor leer- en werkervaringsplekken gezorgd zou worden. Beide wensen zijn ingewilligd.

Aan de wethouder vroegen we ook wat, namelijk dat hij net zo creatief en succesvol op zoek zou gaan naar geld voor ons gemeentelijk monumentaal vastgoed als dat hij had gedaan voor de Bavo. Inmiddels hebben we een brief ontvangen waarin de wethouder aangeeft dat er voor de komende 8 jaar 12,6 miljoen wordt vrijgemaakt voor de aanpak van achterstallig onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed. Welk deel daarvan voor het monumentale vastgoed van de gemeente is, is nog onduidelijk dus daar gaan we binnenkort stevig over in gesprek.

Laat u in de tussentijd niet weerhouden om de fraai gerestaureerde Bavo te bezoeken. Haarlem Marketing heeft inmiddels een wandelroute uitgezet van Oude Baaf naar Nieuwe Baaf en er ligt een aanlegsteiger.

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman