Door Remmelt van Veelen op 31 januari 2013

Ombudsteam van start

Op 1 februari 2013 is het Ombudsteam PvdA Haarlem van start gegaan. Daarmee volgen wij het voorbeeld van een aantal andere steden waar de PvdA met het instellen van zo’n team de afgelopen periode positieve ervaringen heeft opgedaan.

De doelen van het Ombudsteam zijn:

1. Het bieden van individuele assistentie aan mensen, die zich onvoldoende gehoord voelen en/of de juiste wegen niet weten te bewandelen.

2. Signaleren van bepaalde effecten van beleid of regels en deze onder de aandacht brengen via de PvdA gemeenteraadsfractie, wethouders, of PvdA-Tweede kamer fractie.

Het PvdA-Ombudsteam behandelt vragen en problemen van Haarlemmers die betrekking hebben op de werk- en handelwijze van de gemeente Haarlem en gemeentelijke bedrijven en instanties zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, scholen, belastingsdienst, UWV en werkgevers.

Het team administreert elke hulpvraag met een intake- en registratieformulier. De privacy is hierbij gewaarborgd. Vervolgens wordt met de hulpvrager helder afgesproken op welke wijze het Ombudsteam de hulpvraag behandelt en door wie dat gebeurt.
Om een beroep op het team te kunnen doen is het geen vereiste lid van de PvdA te zijn.

Het team bestaat momenteel uit zes medewerkers. Vanaf 1 februari 2013 is er voorlopig iedere vrijdagochtend een spreekuur tussen 10-12 uur in de fractiekamer van de PvdA in het stadhuis.

Haarlemmers kunnen tijdens het spreekuur langskomen of contact opnemen met een medewerker van het Ombudsteam door te bellen met 06-29982579. Buiten het spreekuur is het team ook per mail bereikbaar via: ombudsteam.pvdahaarlem@gmail.com.

De eerste maanden zal het team proefdraaien. Daarna wordt gekeken welke werkwijze op de ervaringen kan worden afgestemd.

Het PvdA ombudsteam
januari 2013

Remmelt van Veelen

Remmelt van Veelen

 

Meer over Remmelt van Veelen