Huisregels van het PvdA clubhuis in Haarlem

Deze regels gelden voor de gebruikers en bezoekers van het PvdA clubhuis in Haarlem. Door een paar eenvoudige afspraken met elkaar te maken over het gebruiken en/of bezoeken van het clubhuis zorgen we ervoor dat het een plek is en blijft waar iedereen zich prettig en thuis voelt. Met het gebruiken en/of bezoeken van het clubhuis accepteren gebruikers en bezoekers automatisch deze regels.

  1. Het clubhuis is een plek voor activiteiten van en voor de PvdA.
  2. We gaan respectvol met elkaar om.
  3. Op alle momenten is er in het clubhuis iemand aanwezig als aanspreekpunt. Meld bij hem/haar eventuele bijzonderheden of schades. Volg zijn/haar aanwijzingen en instructies op.
  4. We houden de ruimte schoon, heel en opgeruimd. Alle gebruikers doen hun eigen afwas.
  5. Koffie en thee is gratis en vrij te gebruiken.
  6. We houden ons aan wettelijk alcoholbeleid. Roken en drugsgebruik is niet toegestaan.
  7. We voorkomen (geluids)overlast voor onze buren. Niet alleen binnen, maar ook op straat.
  8. De PvdA is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het gebruik/bezoek van het clubhuis.
  9. We spreken elkaar eropaan als deze regels niet worden gevolgd.
  10. Als er onduidelijkheid ontstaat over deze regels, dan beslist (de vertegenwoordiger van) het afdelingsbestuur.