1 juli 2014, om 22:00 | Fractiekamer Stadhuis (ingang Prinsenhof, achter de grote groene deur)

Werkgroep Zorg en Welzijn

Eerste oriënterende bijeenkomst.

>>> nadere info