8 september 2015, om 22:00, Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | 2011 TW Haarlem | Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | 2011 TW Haarlem

Verder met Van Waarde Lokaal

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen, voor de jeugdzorg en voor de hulp bij het vinden van passend werk. Dat zorgt voor veranderingen en samen met de Wiardi Beckman Stichting gaan we deze veranderingen volgen. Op 8 september gaan we verder met Van Waarde Lokaal. Ben je er bij?

Zorg organiseren we voortaan dichtbij mensen, in de eigen wijk. Samen met bedrijven en scholen werkt de gemeente aan meer banen voor jongeren, mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Veel Haarlemmers ervaren deze veranderingen aan den lijve. Omdat zij zelf of hun ouders of kinderen zorg nodig hebben, omdat het zelf vinden van passend werk niet meteen lukt, of omdat zij bijvoorbeeld in de zorg werken. De fractieleden en vrijwilligers van de PvdA Haarlem volgen deze veranderingen op de voet. Als er iets mis gaat zetten we ons er voor in om de situatie te verbeteren.

Vanaf september 2015 gaan we als afdeling hierbij samenwerken met de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Daarbij maken we gebruik van Van Waarde, een manifest over sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Vier sociaal-democratische waarden staan hierin centraal: bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en verbinding. Met deze waarden als uitgangspunt gaan we de veranderingen in de stad, en het leven van Haarlemmers van alle dag, volgen. Waar het beter moet of beter kan zetten we ons daarvoor in. Ook in andere dorpen en steden wordt dit gedaan. Zo kan de WBS ook een landelijk beeld schetsen van wat er goed gaat en wat er beter moet. Onlangs hield Monika Sie de Den Uyllezing waarbij zij ook aan Van Waarde Lokaal aandacht heeft besteed, je kunt de lezing hieronder bekijken. In Vrij Nederland is onlangs een reportage over Van Waarde Lokaal gepubliceerd.

De tekst gaat verder onder de video.

Tijdens de startbijeenkomst van 22 april hebben we meer informatie gekregen over het project van de WBS. Tijdens de tweede bijeenkomst op dinsdagavond 8 september bekijken we de website die voor het project is gemaakt, bekijken we samen enkele voorbeelden van reportages over Haarlemmers en volgt er korte instructie voor het houden van interviews. Monika Sie Dhian Ho, directeur van de WBS, en Annemarieke Nierop, medewerker van de WBS, zijn daarbij aanwezig. Tijdens het laatste deel van de avond bespreken we wat we de komende maanden gaan doen, hoe we de veranderingen in de stad kunnen volgen met behulp van Van Waarde en hoe de samenwerking met de WBS er uit gaat zien. Aan het einde van de avond hebben we concrete werkafspraken gemaakt voor de komende maanden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en mee te denken. Als je meer wilt weten over Van Waarde, als je mee wilt helpen om de veranderingen in de stad te volgen, of als je benieuwd bent naar wat we gaan doen; je bent van harte welkom. Meld je wel even aan. Stuur hiervoor een e-mail aan r.wilshaus@gmail.com.