25 augustus 2013 | Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

Seizoensopening PvdA Haarlem

Voor nadere info zie de uitnodiging en de correctie daarop.