16 december 2015, om 22:00, Broederhuis | Nagtzaamplein 67 | Broederhuis | Nagtzaamplein 67

PvdA in gesprek over armoedebestrijding

Iedereen moet een eerlijke kans hebben om het beste uit zichzelf te halen. Daarom wil de PvdA armoede zoveel mogelijk voorkomen. Daar is in het Haarlemse coalitieakkoord extra geld voor uitgetrokken. Op woensdagavond 16 december organiseert de PvdA-fractie in Haarlem een gesprek over de bestrijding van armoede.

We beginnen deze avond met presentaties die meer inzicht geven in wat het betekent om in armoede te leven. Vervolgens worden er enkele ideeën belicht die een verbetering in het armoedebeleid in Haarlem zouden kunnen betekenen. Tot slot gaan we in gesprek met alle aanwezigen om samen te praten over geschikte oplossingen voor de Haarlemse situatie.

De PvdA-fractie zal deze ideeën meenemen in het debat over het nieuwe Haarlemse armoedebeleid in de gemeenteraad. Naast deskundigen zijn alle geïnteresseerde Haarlemmers van harte welkom om te komen luisteren én mee te praten.

Locatie: Broederhuis | Nagtzaamplein 67
Datum: 16 december 2015, 20.00 – 22.00 uur

Meer informatie? Mail: pvda-fractie@haarlem.nl