7 oktober 2015, om 20:00, Kontext | Oostvest 60 | Haarlem | Kontext | Oostvest 60 | Haarlem

over Sociaal Wijkteams

HVIP

De vrouwen in de PvdA Haarlem organiseren
i.s.m. de werkgroep Zorg
op woensdag 7 oktober
een bijeenkomst over Sociaal Wijkteams.

 Lees verder»