1 november 2014, om 16:00, Meerwijkplas (Meerwijk) en Romolen Heempark (Europawijk) | Meerwijkplas (Meerwijk) en Romolen Heempark (Europawijk)

Natuurwerkdag in Haarlem

Op zaterdag 1 november, de eerste zaterdag van november, wordt de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. Vrijwilligers steken deze dag hun handen uit de mouwen. Wij doen mee op twee plekken in Haarlem Schalkwijk. Sluit je aan?

De landelijke Natuurwerkdag is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Op tientallen plaatsen in het land helpen vrijwilligers mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Zo zorgen we samen voor een fijne omgeving.

In Haarlem zijn er twee locaties waar er gewerkt wordt tijdens de Natuurwerkdag. We roepen hierbij alle leden en andere belangstellenden op om mee te helpen. Hieronder vind je meer informatie over deze locaties.

Aanmelden voor één van beide locaties is mogelijk via de website van de Natuurwerkdag zelf (zie hieronder per locatie). Om zelf ook een beeld te hebben wie er op welke locatie meehelpt vragen we je om ook aan ons te laten weten waarvoor je jezelf hebt aangemeld door ons online aanmeldformulier in te vullen.

Meerwijkplas (Meerwijk)
Duindoorn en wilgenopschot snoeien. Maaisel en takken afvoeren.
Het natuur- en recreatiegebied Meerwijkplas is een relatief onbekend maar een verrassend natuurrijke oase aan de zuid-oostzijde van Haarlem. De natuurrijkdom is het gevolg van de grote varieteit aan terreintypen zoals rietkragen en -velden, poelen, bloemrijke graslanden, struweelzones, bosplantsoen en uiteraard het grote open water van de Meerwijkplas zelf. Het gebied heeft hierdoor een rijke flora en fauna. Bijzonder zijn de duindoornzones en de vele rietorchissen in de grasruigten. De Meerwijkplas is daarnaast van grote waarde voor vogels. Als broedvogel zijn er nachtegaal, blauwborst en koekoek aan te treffen. In de winter vertoeven er grote aantallen smienten, kuifeenden, tafeleenden en slobeenden. Meer informatie over deze locatie en aanmelden op de website van de Natuurwerkdag.

Romolen Heempark (Europawijk)
Natuurpad aanleggen, een van de poelen opknappen en een takkenril aanleggen.
Sinds 2004 onderhoudt een groep vrijwilligers de heemtuin in het Romolenpark in Schalkwijk. Op de Natuurwerkdag gaan zij echter voor het eerst onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in een ander deel van het Romolenpark, ook wel Romolen Heempark 2 genaamd. Dit deel van het park heeft meer het karakter van een natuurgebied. Er bevinden zich ruige stukken bos, bloemrijke graslanden, natuurlijke oevers en twee paddenpoelen. Het is de bedoeling dat het Romolen Heempark 2 in de toekomst regelmatig door vrijwilligers beheerd gaat worden. Meer informatie over deze locatie en aanmelden op de website van de Natuurwerkdag.