23 juni 2016, om 12:00, Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169 | Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169

Koffieochtend in het clubhuis

Het clubhuis aan de Truus Oversteegenstraat 169 is open en dat biedt veel mogelijkheden. Op donderdag 23 juni om 10.00 uur starten we met een (maandelijkse) donderdagochtendclub voor leden en belangstellenden die:

  • elkaar weer eens willen spreken;
  • willen praten over actuele politieke zaken met elkaar en met politici die we er bij uitnodigen;
  • zorgen willen uiten over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen;
  • ervaring en expertise ten dienste willen stellen aan de afdeling.

Enkele PvdA-leden hebben aangegeven het lastig te vinden om naar de avondbijeenkomsten te komen. Daarom organiseren we vanaf nu ook regelmatig op donderdagochtend een activiteit. Op donderdagochtend 23 juni willen we bespreken wat de onderwerpen zouden kunnen zijn voor de ochtenden en hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en bij de afdeling kunnen betrekken.

PvdA-leden zijn uiteraard uitgenodigd maar ook anderen zijn van harte welkom. Neem je buren mee! Aanmelden is niet nodig.

Is er vervoer naar de Truus Overstegenstraat 169 nodig? Bel met Barbara van Balen: 06-26058367.