17 november 2016, om 12:00, Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169 | Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169

Koffieochtend in het clubhuis

Elke maand is er op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur een koffieochtend in het clubhuis van de PvdA voor leden en belangstellenden. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De ochtend biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gezellig koffie te drinken, onderwerpen te bespreken die u direct aangaan en samen actie te ondernemen.

Op 17 november vervolgen we het gesprek over kinderen en armoede en armoedebeleid in Haarlem. Er zijn enkele ideeën die we donderdag willen bespreken en verder ontwikkelen:

  • Haarlemmer voor Haarlemmer. Graag komen we in contact met iemand die een wens heeft die hij of zij om financiële of andere redenen zelf niet kan realiseren. Het is de bedoeling om een verhaal te schrijven over die wens en de persoon daarachter en andere Haarlemmers de gelegenheid te geven de wens te realiseren.
  • Leergeld. Is het een idee om een stichting Leergeld in Haarlem op te richten? Leergeld wil kinderen die om financiële redenen langs de zijlijn staan mee laten doen door hen een springplank te bieden waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Zou leergeld een versterking kunnen betekenen voor de al bestaande initiatieven in Haarlem.

En natuurlijk kunnen ook andere ideeën of actuele ontwikkelen besproken worden.

Neem gerust uw buurvrouw of buurman mee. Indien gewenst wordt er voor vervoer gezorgd. Even bellen (06-26058367) dat u wilt komen, dan halen we u op.

Het clubhuis vindt u op de Truus Overstegenstraat 169. Dat is aan de Schipholweg tegenover het Haarlem College.