8 maart 2017, om 20:30, Pippa's | Stationsplein 64-66 | Pippa's | Stationsplein 64-66

Internationale vrouwendag

Vooraankondiging

De vrouwen in de Partij van de Arbeid (VIP) Haarlem organiseren, in samenwerking met VIP landelijk, in de provincie Noord-Holland deze dag in Haarlem. Het thema is 100 jaar vrouwenkiesrecht; “Wat heeft dit ons gebracht?”

Sprekers en forumleden zijn: Keklik Yucel, Hedy d’Ancona, Joyce Langenacker, Songül Mutluer, Rina van Rooij en Diana van Loenen.

De bijeenkomst vindt plaats bij PIPPA’s, Stationsplein 64-66, 2011 LM Haarlem en duurt van 17.00 – 20.30 uur.

Na het inhoudelijke gedeelte praten we tijdens het eten (19.00 uur) verder met elkaar over wat ons bezighoudt en nog te doen staat.

De kosten, inclusief maaltijd en 2 drankjes, zijn €15.

Aanmelden bij Sonja Kagie door een e-mail te sturen aan: pvdavrouwenhaarlem@gmail.com. De genoemde kosten per ommegaande overmaken op rekening NL47RABO 0375611630 PvdA Haarlem o.v.v. internationale vrouwendag.

Voorafgaande aan de bijeenkomst zetten we evenals elders in het land de kinderopvang in het zonnetje. Dit doen we bij de kinderopvang in de buurt van het station.

De definitieve uitnodiging volgt spoedig.