27 oktober 2014, om 22:00, Restaurant Staal | Gedempte Oude Gracht 46 | Haarlem | Restaurant Staal | Gedempte Oude Gracht 46 | Haarlem

In gesprek over de participatiewet

Een goede en passende baan met een goed salaris. Dat is voor álle Haarlemmers belangrijk en de PvdA maakt zich daar sterk voor. Helaas is het niet voor iedereen even gemakkelijk om aan het werk te komen. Sommige mensen hebben een steun in de rug nodig om passend werk te vinden en zich daarop voor te bereiden. Tegelijkertijd moeten mensen zonder inkomen een beroep kunnen doen op de bijstand.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente hiervoor verantwoordelijk als de landelijke participatiewet wordt ingevoerd. De wet is voor alle gemeenten gelijk. De manier waarop het wordt ingevuld verschilt van stad tot stad en is afhankelijk van de keuzes die in de gemeenteraad worden gemaakt.

In oktober en november wordt in de gemeenteraad over de invulling en uitvoering van de participatiewet gesproken en besloten. Op maandagavond 27 oktober organiseert de PvdA Haarlem een avond over de participatiewet. Tweede Kamerlid John Kerstens en wethouder Joyce Langenacker zijn er die avond ook bij. Met John blikken we deze avond terug op de totstandkoming van de wet en de inzet van de PvdA. Met Joyce spreken we over de uitvoering van de wet in Haarlem.

Wij nodigen alle leden en andere belangstellenden uit om deze avond met ons mee te denken, in ieder geval over:

 • De sociale werkplaats (een vorm van ‘beschut’ werk). Is de sociale werkplaats in de toekomst overbodig of juist broodnodig?
 • De tegenprestatie. In de wet staat dat mensen die bijstand ontvangen een tegenprestatie moeten leveren. Hoe kunnen we dat in Haarlem zo invullen dat het mensen helpt om weer aan het werk te gaan?
 • De jaarlijkse eenmalige bijdrage aan mensen die langdurig op bijstandsniveau leven. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?
 • De loonwaardesubsidie voor werkgevers. Hoe zorgen we ervoor dat het helpt om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te helpen?

Het programma (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:

 • 19.45 uur. Deur open, inloop en welkom (eerste drankje voor rekening PvdA).
 • 20.00 uur. Toelichting op de participatiewet door Tweede Kamerlid John Kerstens en toelichting op de lokale uitwerking door Joyce Langenacker. Daarna dialoog over de landelijke wetgeving.
 • 20.50 uur. Gespreksronde 1: vier tafelgroepen, elk rondom één van de bovenstaande onderwerpen (maak een keuze).
 • 21.10 uur. Gespreksronde 2: vier tafelgroepen, elk rondom één van de bovenstaande onderwerpen (maak een keuze).
 • 21.30 uur. Delen van de opbrengsten per tafel.
 • 21.45 uur. Afsluiting door gemeenteraadslid Artie Ramsodit.
 • 22.00 uur. Einde.

Ben je van plan om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Dan willen we je vragen om jezelf aan te melden via dit online aanmeldformulier. Het is niet verplicht om jezelf aan te melden, maar het helpt ons wel bij de organisatie van deze avond.

Contactpersonen: Artie Ramsodit & Remy Wilshaus.