21 september 2016, om 22:00, Calvijn College | Pieter Calandlaan 3 | 1065 KH Amsterdam | Calvijn College | Pieter Calandlaan 3 | 1065 KH Amsterdam

Discussieavond ledenpanel (Amsterdam)

Alle leden zijn de afgelopen weken uitgenodigd om via internet deel te nemen aan de nieuwe opzet voor ledendemocratie. Zowel ter voorbereiding als op de Politieke ledenraad van zaterdag 24 september kunnen leden via internet of mobiele telefoon kun invloed stemmen op moties.

Aan het ledenpanel van de pilot hebben maar liefst 933 leden deelgenomen! Dat is 13,2% van de uitgenodigde leden van het gewest, dus de leden met een mailadres. Een prachtig resultaat!

Om dit experiment goed te laten verlopen organiseert de afdeling Amsterdam op woensdagavond 21 september een bijeenkomst om verdere ervaring op te doen met de nieuwe ledendemocratie in de voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september.

Een voorbereidingsgroep uit het gewest en Amsterdam is aan de slag gegaan om met elkaar te brainstormen over de onderwerpen en vraagstukken die wij vanuit de pilot tijdens de Politieke ledenraad aan de orde kunnen stellen. Zie voor de uitkomsten dit bericht.

De vragen met voldoende steun uit het ledenpanel zijn vervolgens op de Ledenkamer, het onlineplatform van de moties, gezet. Dat zijn:
Vraag 1: Ledendemocratie verder op gang brengen – Categorie Diversen
Vraag 2: Ledendemocratie: leden en partijbestuur – Categorie Diversen
Vraag 3: Tegen polarisatie onder Turkse Nederlanders – Categorie Veiligheid/Justitie
Vraag 5: Tweedeling onderwijs: advies basisschool – Categorie Onderwijs
Vraag 6: Tweedeling onderwijs: Tweede weg – Categorie Onderwijs
Vraag 7: Diversiteit – Categorie Diversen
Vraag 8: Vermogen belasten – Categorie Economie en financiën
Vraag 9: Kwijtschelden deel Griekse schulden – Categorie Europa
Vraag 12: Faillissementen – Categorie Economie en financiën
Vraag 13: Vluchtelingenakkoord – Categorie Europa

In totaal dus 10 moties. Bij elke motie is in de toelichting vermeld dat deze motie voortkomt ui de pilot van de PvdA Amsterdam en het gewest Noord-Holland.

Voor het inzien van alle uitkomsten van het ledenpanel klik hier.

Ook de leden uit Haarlem zijn welkom in Amsterdam op 21 september. Die bijeenkomst is de dag na Prinsjesdag en drie dagen voor de politieke ledenraad. Het wordt dus actueel om onze stemmen te laten horen.

Het Calvijn College is op 250 meter gelegen van het NS-station Amsterdam Lelylaan. Ander openbaar vervoer: Bus: lijn 19, 62, 63, 64 en 195, tram lijn 1 en 17 en metro lijn 50. ’s Avonds na 19:00 uur is het in de buurt van het Calvijn College gratis parkeren.

Voor nadere informatie of om samen te reizen kunt u contact opnemen met Adri Kemps, bestuurslid PvdA-Haarlem, 06-22039899, a3kemps@gmaill.com.