28 september 2016, om 22:00, Wijkcentrum 't Broederhuis | Nagtzaamplein 67 | Wijkcentrum 't Broederhuis | Nagtzaamplein 67

Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de vergadering. De avond staat in het teken van de eerste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Tijdens deze ledenvergadering wordt besloten over de kaders die worden gebruikt voor de processen van bijvoorbeeld kandidaatstelling en het schrijven van het verkiezingsprogramma. De definitieve agenda van de vergadering vind je hieronder.

Agenda algemene ledenvergadering PvdA Haarlem woensdag 28 september 2016

  1. Opening, vaststellen agenda.
  2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 22 maart 2016.
  3. Bespreken en vaststellen van de besluitnotitie proces richting gemeenteraadsverkiezingen 2018.
  4. Bespreken en vaststellen van de opdracht aan de commissie koersdocument.

Bij deze agenda horen drie bijlagen: 1. De notulen van de ALV van 22 maart 2016, 2. De besluitnotitie GR2018 en 3. De opdracht aan de commissie koersdocument. Leden die de uitnodiging voor de ALV per e-mail hebben ontvangen kunnen deze document via de betreffende e-mail downloaden. Leden die de documenten per post willen ontvangen kunnen hiervoor contact opnemen met secretaris Conny Kaper (voor contactgegevens zie hieronder).

Aansluitend organiseren we een gesprek over de toekomst van het lokaal bestuur. Hoe ziet het democratische krachtenveld eruit, nu en in de toekomst? Wat is de plaats van bewoners, gemeenteraad en politieke partijen hierin? Speciale gasten zijn Marije van den Berg en Jorrit Carton. Tevens is er een gesproken column van Gert-Jan Ankoné. Marije en Jorrit stellen zichzelf voor:

Marije van den Berg: “Ik was raadslid/fractievoorzitter van de PvdA Leiden van 2002 tot 2010. Inmiddels ben ik partijloos, maar daarom niet minder betrokken bij de lokale democratie. Sterker nog! Ik deed de afgelopen jaren onderzoek (bijvoorbeeld in opdracht van het ministerie van BZK) naar de rol van het gemeentebestuur in de netwerkdemocratie — en hoe die beter kan. Hier kun je een korte animatie zien over deze zoektocht. Ik doe projecten, maak bijeenkomsten en ik help met name gemeentelijke organisaties bij het vinden van nieuwe, meer passende vormen voor samenwerking tussen overheid, markt en samenleving. Ik ben ontzettend benieuwd naar de kijk van de Haarlemse PvdA op de taak van raadsleden, wethouders, partijleden in de lokale democratische gemeenschap en verheug me op een gesprek daarover!”

Jorrit Carton: “Ik ben bestuurslid bij de Jonge Socialisten Haarlem en actief voor de afdeling PvdA-Heemskerk. Ik ben voor de Partij van de Arbeid al eerder aan de slag gegaan met thema’s als lokale democratie en lokaal bestuur. Zowel tijdens als naast mijn studie Bestuurskunde heb ik diverse onderzoeken en projecten mogen afronden. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op Buurtrechten en de ‘Right to Challenge’. Ik vind het belangrijk om goed na te denken over de organisatie en wisselwerking tussen overheid, markt en de samenleving en ben erg nieuwsgierig naar opvattingen en ideeën van anderen en ga daarom graag het gesprek aan over de toekomst van het lokaal bestuur.”

Voor vragen over deze algemene ledenvergadering kunnen leden contact opnemen met secretaris Conny Kaper (e-mail: secretaris@pvdahaarlem.nl, telefoon: 06-15874310).