22 november, van 19:30 t/m 22:00 | Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | Haarlem

Algemene ledenvergadering

Op de agenda voor Haarlem:
Voordracht lijsttrekker.
Voordracht kandidaat-wethouder.

Op de agenda voor Zuid-Kennemerland:
Oprichting nieuwe afdeling PvdA Zuid-Kennemerland.
Voordracht afdelingsbestuur PvdA Zuid-Kennemerland.
Vaststellen werkplan en begroting 2018.

Meer informatie volgt.