24 maart 2015, om 22:30, Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | 2011 TW Haarlem | Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | 2011 TW Haarlem

Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de vergadering. De avond staat grotendeels in het teken van een verantwoording van het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie over het jaar 2014. Daarnaast wordt er ook een nieuw algemeen bestuurslid voor het afdelingsbestuur gekozen, leden kunnen zich hiervoor tot en met dinsdag 10 maart 2015 kandideren. Meer informatie over de vacature en kandidaatstelling is hier te lezen.

De concept agenda van de vergadering vind je hieronder. Aanvullingen op dit concept kunnen  tot en met dinsdag 10 maart 2015 worden doorgeven aan secretaris Tessa van den Dolder (secretarispvdahaarlem@gmail.com). Een week voor de vergadering wordt de definitieve agenda en de bijbehorende documenten aan de leden toegezonden.

Concept agenda Algemene Ledenvergadering PvdA Haarlem 24 maart 2015

  1. Opening, vaststellen agenda.
  2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergaderingen van 15 april en 25 november 2014.
  3. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2014, verantwoording door het afdelingsbestuur.
  4. Verkiezingen: algemeen bestuurslid.
  5. Mededelingen.
  6. Actualiteit.
  7. Verantwoording door fractie en wethouder.
  8. In gesprek met fractieleden over de verantwoording en prioriteiten voor het nieuwe jaar.