25 november 2014, om 22:00, Seinwezen | Kinderhuissingel 1 | 2013AS Haarlem | Seinwezen | Kinderhuissingel 1 | 2013AS Haarlem

Algemene ledenvergadering

Deze algemene ledenvergadering bestaat uit twee delen. In het tweede deel van de avond bespreken we het jaarplan en de begroting 2015 van de afdeling en stellen deze documenten vast.

Het eerste deel van de avond gaan we in gesprek met onze partijgenoot Jan Schuurman Hess. Jan maakte een voettocht door Nederland. Hij wandelde twee jaar lang twee dagen in de week en ging in gesprek met de mensen die hij tegenkwam.

Van de Hedwigepolder tot aan de Wadden, van de Eems tot aan het drielandenpunt. Onderweg sprak hij talloze scholieren, politici, fabrieksarbeiders, zorgverleners, vissers en leraren. Hij noteerde de ergernissen en de dromen van jong en oud, rijk en arm, in de steden en op het platteland. Wat gaan we doen om de kloof tussen hoog- en lageropgeleiden niet nóg groter te laten worden? Hoe voorkomen we dat de helft van Nederland straks buitenboord valt, doordat ze geen werk en inkomen hebben? Kortom, hoe sociaal zijn we nog? En wat staat ons te doen? De antwoorden zijn te vinden in de gesprekken onderweg.
Bron: voettochtvanjan.nl.

Jan vertelt over zijn belevenissen. Vervolgens gaan we in gesprek over de waarde van zijn ervaringen voor ons werk in Haarlem. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Wat betekent dit voor ons Haarlemse politieke werk in 2015 en verder?

Voor informatie over de locatie lees hier»

Seinwezen ligt enigszins verstopt tussen het spoor en de Duvenvoordestraat. Ga het terrein op bij het viaduct.

Seinwezen ligt enigszins verstopt tussen het spoor en de Duvenvoordestraat. Ga het terrein op bij het viaduct.