3 juli 2016, om 18:00, Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169 | Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169

Afsluiting politiek seizoen

Alle leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor een borrel ter afsluiting van het politieke seizoen. Vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen vertellen over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Iedereen is van harte welkom. Natuurlijk is er een hapje en een drankje.