Nieuws

Wie kent bewonersinitiatieven?

door Ienke Verhoeff op 1 maart 2015

Wie kent er bewonersinitiatieven in Haarlem of directe omgeving. Het mogen al langer bestaande en nieuwe initiatieven zijn. Heeft u zelf een idee, maar is dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd, laat het weten.

 

 

“Meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat eigenlijk?” zijn de beginregels van een bericht van ons raadslid Diana van Loenen over deze materie. En dat is precies een onderwerp waarover onze werkgroep Wijken zich het hoofd buigt.

Nu zijn er vast meer initiatieven dan bij ons bekend. En die willen we graag leren kennen, ter lering. Dus meldt ons bestaande en in ontwikkeling zijnde bewonersinitiatieven. Mogelijk kunnen wij na onze inventarisatie goede gesprekspartners aangeven.

Stuur uw informatie naar ienkeverhoeff@gmail.com.

Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.
Ienke Verhoeff, coördinator werkgoep wijken

One Response to “Wie kent bewonersinitiatieven?”

  1. Han Leroi schreef:

    Er is Buerenhulp in de wijk Bosch en Vaart (contactpersonene per straat) en een opzet voor burenhulp in de Koninginnebuurt. Opzet via de Wijkraad.
    Het is belangrijk dat participatie wordt ondersteund via/in overleg met of na contact met.de desbetreffende Wijkraad.