Adri Kemps

Algemeen bestuurslid

Adriaan Helmig

GR14 kandidaat 21 (lijstduwer)

afgevaardigde (gewest)

Afgevaardigden

algemene info

Ank Buis

lid ombudsteam

Arjen Overbeek

voormalig raadslid

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017

Barbara van Balen

penningmeester

afgevaardigde (verenigingsraad)

Bart-Bram Spruit

GR14 kandidaat 18

Bas Vereecken

lid ombudsteam

Bernt Schneiders

burgemeester van Haarlem

Bestuur

algemene info

Bob Hilarius

Voormalig penningmeester/algemeen bestuurslid

Conny Kaper

secretaris afdelingsbestuur

coördinator werkgroep werk

Diana van Loenen

raadslid

commissie bestuur, contact Noord(2)

Els Veenhoven

lid algemeen bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland

Eric Bloembergen

PS15 NH kandidaat 19

Erica Bastiaans

algemeen bestuurslid

ledenbinding, bovenlokale contacten

Floor Roduner

schaduwraadslid

commissie beheer, contact Rozenprieel + Sportheldenbuurt

Fractie

algemene info

Freek Salm

lid ombudsteam

Hannah-Martha van der Stel

fractiemedewerker

Hans van der Bruggen

raadslid

commissie samenleving, contact Boerhavewijk + Zuid-West(2)

Harold Hoiting

lid ombudsteam

Heleen de Jong

Voormalig algemeen bestuurslid

Helga Koper

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 24 (lijstduwer)

Hella van de Beek

programmacommissie (subgroep kansen voor de jeugd & secretaris regiegroep)

Henk van Bakel

voormalig lid ombudsteam

Henk van Dantzig

afgevaardigde (gewest)

Ienke Verhoeff

(schaduw)raadslid

wg Wijken (coördinator)

Jan Nieuwenburg

burgemeester van Hoorn

voormalig raadslid, wethouder, lid Provinciale Staten Noord-Holland | scouting

Jan Oldenburger

GR14 kandidaat 20

Janna Bosselaar

(1913-2001)

Jeroen Fritz

raadslid, fractievoorzitter

commissie bestuur, contact Centrum, website

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Johan Slik

GR14 kandidaat 14

Joyce Langenacker

wethouder

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein

KandAdviesCie

KandidaatstellingsAdvies Commissie

Kees Meijer

lid ombudsteam

Marceline Schopman

raadslid, vice-fractievoorzitter

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine

Marijke Lodeweegs

scouting (contactpersoon)

Marith Rebel-Volp

Tweede Kamerlid

Marjan Adema

scouting

Martien Brander

raadslid

commissie samenleving, contact Noord(1), campagne (fractie)

Mary Scholtemeijer

GR14 kandidaat 22 (lijstduwer)

Ombudsteam

algemene info

Paul Seyferth

GR14 kandidaat 19

Redactie

web & nieuwsbrief & sociale media

Regiegroep

programmacommissie (coördinatie subgroepen)

Remco Visser

GR14 kandidaat 12

wg Werk (coördinator) | lid ombudsteam

Remmelt van Veelen

coördinator ombudsteam

Remy Wilshaus

afdelingsvoorzitter

René Rensing

GR14 kandidaat 13

Riet Jacobs

lid ombudsteam

Rinze Marten Witteveen

afgevaardigde (congres & gewest)

Roel Schaart

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 25 (lijstduwer)

Roel Schepers

GR14 kandidaat17

Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)

wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam

Sidney Visser

voormalig (schaduw)raadslid

commissie ontwikkeling, contact Schalkwijk minus Boerhaavewijk

Simon van de Kamer

GR14 kandidaat 11

Sjoera Dikkers

Tweede Kamerlid

Sonja Kagie

contactvrouw HVIP | lid ombudsteam

Stan Kaatee

voormalig fractievoorzitter

scouting

Suzanne Kakkos

Algemeen bestuurslid

Teresa van Beelen

GR14 kandidaat 16

Tessa van den Dolder

voormalig afdelingssecretaris

Thea de Roos-van Rooden

voormalig lid dagelijks bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland

Theo Vermeij

afgevaardigde (gewest)

Wim Schuur

voormalig bestuurslid (secretaris)

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)