Moussa Aynan

raadslid, fractiepenningmeester
commissie beheer, contact Oost, lid ombudsteam

facebook-032

kandidaat 3 GR2014
“Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een stad waar iedereen die het nodig heeft,  goede zorg krijgt, ongeacht de dikte van zijn portemonnee. Dat is het Haarlem waar ik vanuit de gemeenteraad voor zal strijden.”

Meer coulance voor verkeerd gestalde fietsen

door Moussa Aynan op 4 juni 2017

Al een tijdje vraagt de PvdA aandacht voor de handhaving van verkeerd gestalde fietsen rond het station. Vooral in de fietsflat aan de noordkant wordt te streng gehandhaafd. Zet je je fiets nét buiten het rek dan wordt deze verwijderd en mag je hem tien kilometer verderop in Cruquius afhalen. Voor 25 euro.

lees verder »

Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad

door Moussa Aynan op 18 december 2016

Ruim een jaar geleden toen het college met de nieuwe parkeervoorstellen kwam, zagen we dat  er veel misverstanden waren over de plannen. We hebben het college toen verzocht om een pas op de plaats te maken en met de stad in gesprek te gaan. We hebben gezien dat vele Haarlemmers zich bij het onderwerp betrokken

lees verder »

Snelle buslijn van Haarlem naar IJmuiden

door Moussa Aynan op 23 februari 2016

Er komt een snelle buslijn (R-net) van Haarlem naar IJmuiden. Om de betrouwbaarheid van de buslijn te vergroten zijn een aantal maatregelen nodig. De auto en fiets zullen hier ook van meeprofiteren. De snelle verbinding tussen Haarlem en IJmuiden zal de mensen hopelijk verleiden om de bus te nemen in plaats van de auto.

lees verder »

Amsterdamsevaart teruggeven aan de wijk

door Moussa Aynan op 10 oktober 2015

Het schetsontwerp voor de afwaardering van de Amsterdamsevaart is donderdag 8 oktober in de raadscommissie behandeld. In de schets worden drie varianten voorgesteld.

lees verder »

Duidelijkheid over fiscaal parkeren

door Moussa Aynan op 13 mei 2015

De Haarlemse coalitiefracties D66, PvdA, GroenLinks en CDA zijn blij dat het college van B&W alsnog inspraak over het fiscaliseren van parkeren gaat houden. Door het moderniseren gelijktijdig te behandelen wordt recht gedaan aan de samenhang tussen beide onderwerpen.

lees verder »

Fiscaal parkeren: hoe zit het echt?

door Moussa Aynan op 16 april 2015

Vanmiddag gaan we in de gemeenteraad praten over het invoeren van fiscaal parkeren. Aan de vele reacties op social media en op straat, blijkt dat er veel onduidelijk is. Wat gaat er veranderen in de wijken waar bewoners nu met een vergunning hun auto mogen parkeren?

lees verder »