Martien Brander

raadslid
commissie samenleving, contact Noord(1), campagne (fractie)

facebook-032   link-032   linkedin-032

kandidaat 6 GR2014
“Haarlem kent een paar grote uitdagingen: de financiën moeten op orde en er komen veel taken naar de gemeente. Er is een krachtig gemeentebestuur nodig en een gemeenteraad die kritisch controleert. Daar kan en wil ik graag aan bijdragen, omdat de gemeente er moet zijn voor zijn inwoners. Tegelijk zie ik grote kansen voor onze mooie stad. Haarlem bruist en is voor velen aantrekkelijk. Wij kunnen als inwoners zelf helpen de stad sterker te maken. Als raadslid zal ik daarvoor initiatief nemen, maar we doen het natuurlijk met zijn allen. Samen werkt het beste!”

Het recht om uit te dagen – ook in de zorg

door Martien Brander op 21 juli 2017

Soms heb je de neiging om te denken: dat kan ik beter. Of: als we het samen doen kunnen we het beter. In sommige gemeenten gebeurt dat in de openbare ruimte. Bewoners onderhouden bijvoorbeeld samen het groen of beheren samen een speeltuin. Maar kan dat ook in de zorg? Ja, wij denken van wel. Toen

lees verder »

Blijf Groep: nu vooruit kijken

door Martien Brander op 13 januari 2017

Er is een diepe kloof geslagen tussen de Blijf Groep en een aantal (voormalige) cliënten. Zoveel is duidelijk, en dat is heel erg. Vertrouwen en veiligheid, zeker in een zo’n kwetsbare situatie als van vrouwen in de vrouwenopvang is essentieel. De commissie samenleving besprak het onderzoek van BING naar een aantal (vermeende) misstanden. De PvdA

lees verder »

Betere Sociaal Wijkteams

door Martien Brander op 13 oktober 2016

Goede zorg in de wijk, dichtbij mensen en vroeg en actief problemen te lijf gaan. Daarvoor zijn we in 2013 gestart met sociaal wijkteams in Haarlem. En nu zorgen we voor nog betere sociaal wijkteams.

lees verder »

Huishoudelijke ondersteuning: beter in drie stappen

door Martien Brander op 27 juni 2016

Haarlemmers krijgen niet altijd de huishoudelijke ondersteuning die ze nodig hebben. Dat komt omdat aanbieders toch te weinig ruimte hebben én omdat zij reden hebben om uren krap te bemeten. De rechter heeft Haarlem ook in een aantal gevallen op de vingers getikt. Dus moet het anders. Fundamenteel anders zodra dat kan en nu anders

lees verder »

Eindelijk zicht op de raad

door Martien Brander op 16 juni 2016

Wie in Haarlem de raad wil volgen of terugluisteren moet zich op dit moment nog behelpen met een geluidssignaal, dat bovendien vaak hapert. Op initiatief van de PvdA en met unanieme instemming van de raad wordt in het zomerreces een videosysteem aangelegd.

lees verder »

Regenboogloper: Haarlem staat voor diversiteit

door Martien Brander op 8 juni 2016

Alle Haarlemmers zijn gelijk en moeten de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. In onze stad is er ruimte voor verschillen en respecteren we elkaar. Om te laten zien dat we ons inzetten voor de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders is vanmiddag de regenboogloper geopend. 

lees verder »