Joyce Langenacker

wethouder
werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien.

“Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even moeilijk hebben en open staat voor iedereen, een hart dat iedereen de energie en mogelijkheden biedt om wat (moois) van het leven te maken en dat er voor zorgt dat onze stad een thuishaven is,  waar het goed toeven is.”

facebookje

kandidaat 26 GR2014 (kandidaat wethouder)

Nieuwe koers voor werk en inkomen

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Meedoen, ook als je (tijdelijk) afhankelijk bent van een (gemeentelijke) uitkering. Dat is ons streven. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we Haarlemmers met een bijstandsuitkering blijven activeren? Door ze vaker te spreken, te zien.

lees verder »

Regionaal Actieprogramma Wonen

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

De vraag naar sociale huurwoningen is groot, de druk hierop is hoog. Die vraag naar woningen kunnen we niet alleen oplossen, dat moeten we samen met de regio doen.

lees verder »

Haarlem meets Harlem

door Joyce Langenacker op 13 juni 2016

Ondernemerschap en startups stonden centraal tijdens de reis eind mei naar New York/Harlem met het thema ‘Haarlem meets Harlem’.

lees verder »

Extra geld voor leefbaarheid en kwaliteit in de wijken

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor activiteiten voor de leefbaarheid en kwaliteit in die wijken waar dat het hardst nodig is. Vanaf 2016 is er vanuit de coalitie elk jaar 1 miljoen beschikbaar voor duurzame stedelijke vernieuwing.

lees verder »

Impuls aan zelfbouw

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

25 tot 30 zelfbouwwoningen per jaar: dat is onze inzet voor Haarlem in de komende jaren. Met de ontwikkelstrategie Zelfbouw, die we onlangs hebben vastgesteld, moet dat mogelijk zijn.

lees verder »

Wachtlijsten huurwoningen moeten omlaag

door Joyce Langenacker op 13 november 2015

Het zal u niet zijn ontgaan dat we de afgelopen weken als gemeenten en corporaties in onze regio veel in het nieuws zijn geweest. Als we niet ingrijpen neemt de wachttijd in onze stad voor sociale huurwoningen toe van 6.1 naar 7 jaar.

lees verder »