Joyce Langenacker

wethouder
werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien.

“Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even moeilijk hebben en open staat voor iedereen, een hart dat iedereen de energie en mogelijkheden biedt om wat (moois) van het leven te maken en dat er voor zorgt dat onze stad een thuishaven is,  waar het goed toeven is.”

facebookje

kandidaat 26 GR2014 (kandidaat wethouder)

Extra geld voor kinderen in armoede

door Joyce Langenacker op 31 juli 2017

Kinderen mogen niet door armoede in sociaal isolement terecht komen. Een verplichte laptop voor school, een winterjas, een fiets, de sportclub, sportkleding, schoolspullen en muziekles kunnen door de gemeente voor kinderen worden betaald. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een voorstel om de extra Klijnsma gelden van € 744.000 euro op jaarbasis in te zetten

lees verder »

Joyce Langenacker blikt terug op 2016

door Joyce Langenacker op 23 december 2016

Doorbouwen aan een betaalbaar (t)huis voor iedereen. Meer werkgelegenheid door een aantrekkelijke binnenstad en het bedrijventerrein Waarderpolder, en een sociale stad waarin iedereen meedoet. Deze thema ‘s staan hoog op de politieke agenda. Het is bijna Kerst, tijd om terug en vooruit te kijken.

lees verder »

Woonvisie: een stad voor alle Haarlemmers

door Joyce Langenacker op 26 november 2016

Haarlem moet een stad zijn voor alle Haarlemmers. Een complete stad met gemengde wijken. Daarom stelt het college voor om 7500 extra woningen in Haarlem te bouwen, waarvan 1200 extra sociale huurwoningen aan de westkant van het Spaarne. Daarnaast komen er meer middeldure en dure woningen bij in Schalkwijk.

lees verder »

Haarlemse statushouders krijgen plek in Boerhaavekliniek

door Joyce Langenacker op 4 november 2016

Iedere Haarlemse statushouders die in de Koepel woont krijgt tijdelijk een kamer in de opgeknapte Boerhaavekliniek. Daarnaast bieden we de Haarlemse statushouders op de Zijlweg ook deze mogelijkheid aan.

lees verder »

Minimaregelingen steeds beter gebruikt

door Joyce Langenacker op 6 oktober 2016

Iedere Haarlemmer heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Daarom wil ik als wethouder Sociale Zaken voorkomen dat Haarlemmers in armoede leven en trekken wij extra geld uit om armoede te bestrijden. Dat geld moet dan wel terecht komen bij de mensen waar het voor is bedoeld. Gelukkig lukt dit steeds beter.

lees verder »

160 extra sociale huurwoningen in Delftwijk

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Het plan voor 160 extra tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein in Noord is donderdag 14 juli goedgekeurd door de gemeenteraad. Daar ben ik heel blij mee, want hiermee huisvest Haarlem 80 statushouders en 80 Haarlemmers op zoek naar een sociale huurwoning.

lees verder »