Ienke Verhoeff

(schaduw)raadslid
wg Wijken (coördinator)

Coördinator werkgroep Wijken.

kandidaat 10 GR2014
“In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën en grote projecten te kunnen inzetten om de situatie van Haarlemmers te kunnen verbeteren die een steuntje nodig hebben. Als wijkraadslid, inwoner, lid ouderraad en actief ouder bij sportclubs heb ik van buiten naar binnen gekeken bij de gemeente, als ambtenaar geroken aan het bestuur, nu denk ik effectief te kunnen meesturen.”

De werkgroep wijken zoekt mensen met informatie

door Ienke Verhoeff op 13 januari 2017

De werkgroep wijken is de tweede helft van 2016 op een nieuwe wijze doorgestart. De onderwerpen, woningen, onderhoud openbare ruimte en veiligheid, zijn onderwerpen die in alle wijken bij zowel bewoners als wijkraden hoog op de agenda staan. We zoeken nieuwe leden!

lees verder »

Wie kent bewonersinitiatieven?

door Ienke Verhoeff op 1 maart 2015

Wie kent er bewonersinitiatieven in Haarlem of directe omgeving. Het mogen al langer bestaande en nieuwe initiatieven zijn. Heeft u zelf een idee, maar is dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd, laat het weten.

lees verder »