Hans van der Bruggen

raadslid
commissie samenleving, contact Boerhavewijk + Zuid-West(2)

facebookje facebookje

kandidaat 8 GR2014
“Sociaal-democratie is voor mij extra aandacht en energie voor mensen en groepen die dit goed kunnen gebruiken, die het minder goed hebben getroffen of die gewoon pech hebben (gehad) in het leven, vooral in tijden dat het maatschappelijk over de gehele linie minder gaat. Vanzelfsprekend is dat sterke schouders meer kunnen dragen dan de minder sterke.”

PvdA ook actief op de Beursvloer

door Hans van der Bruggen op 12 maart 2014

Tussen al het verkiezingsgeweld door heeft de PvdA fractie op de al weer voor het 10e jaar georganiseerde Beursvloer een paar mooie matches gemaakt. De Beursvloer is een bijeenkomst waarbij (maatschappelijke) organisaties wensen en behoeftes kenbaar maken aan eveneens aanwezige aanbieders van allerlei soorten van hulp.

lees verder »