Diana van Loenen

raadslid
commissie bestuur, contact Noord(2)

facebook-032   linkedin-032

NB: Diana wordt wegens zwangerschapsverlof van 1 augustus t/m 29 oktober 2014 vervangen door Sidney Visser.

kandidaat 5 GR2014
“Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad waarin niet je afkomst, maar je toekomst het belangrijkste is.”

Versneller voor initiatieven

door Diana van Loenen op 1 juli 2016

Er moet een ‘versneller’ voor bewonersinitiatieven en kleine organisaties komen. Deze ambtenaar kan initiatieven de weg wijzen binnen de gemeente en ondersteunen met het vinden van locaties en financiering. De PvdA diende hier samen met D66, GroenLinks, Actiepartij en ChristenUnie een motie over in, die is aangenomen door de gemeenteraad.

lees verder »

Internationale taalklas uitgebreid

door Diana van Loenen op 15 februari 2016

Elk kind heeft recht op goed onderwijs in Nederland, ongeacht afkomst of land van herkomst. Haarlem maakt zich daarom met een rap tempo klaar voor de komst van kinderen van vluchtelingen en van statushouders.

lees verder »

Verslag gesprek over armoede

door Diana van Loenen op 19 januari 2016

In januari staat de nieuwe armoede-aanpak op de agenda van de gemeenteraad en daarom organiseerde de fractie in december een bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp.

lees verder »

Een ongemakkelijke Bestuursrapportage

door Diana van Loenen op 11 oktober 2015

Drie keer per jaar maakt de gemeente de zogenaamde Bestuursrapportage op. In deze Bestuursrapportage kun je terugvinden in hoeverre  de doelen voor het jaar worden gehaald en hoe de gemeentefinanciën er voor staan. Het is een manier om de temperatuur op te nemen van de gemeente.

lees verder »

Nieuwe bestuursstijl voor Haarlem

door Diana van Loenen op 28 september 2015

In het coalitie-akkoord is een nieuwe bestuursstijl aangekondigd: Een nieuwe manier om Haarlemmers die iets vragen aan of van de gemeente tegemoet te treden. Het college ging daar het afgelopen jaar samen met een aantal raadsleden mee aan de slag.

lees verder »

Festival van bewonersinitiatieven

door Diana van Loenen op 25 juni 2015

Op zondag 28 juni organiseren de Haarlemse fracties van D66, PvdA, GroenLinks, SP en Actiepartij in samenwerking met Permanent Beta een stadsbrede inspiratiebijeenkomst over bewonersinitiatieven in de stad.

lees verder »