Bas Vereecken

lid ombudsteam

Verkiezingsprogramma 2014-2018

door Bas Vereecken op 19 december 2013

Om tot de samenstelling van het verkiezingsprogramma  2014-2018 te komen, heeft de PvdA in Haarlem in februari 2013 een programmacommissie gevormd. Deze commissie van ruim 20 leden heeft zich breed georiënteerd en geïnformeerd bij partijleden, bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties om na te gaan waar we de komende raadsperiode met onze partij naar toe willen. 

lees verder »

Ideeënfabriek

door Bas Vereecken op 25 mei 2013

Als co-voorzitter van de Programmacommissie nodig ik je uit mee te denken over hoe onze stad er over 10 jaar uit moet zien, wat er anders kan of moet? De PvdA Haarlem organiseert een bijeenkomst om ideeën te verzamelen en  te bespreken. Daarmee wil de partij haar verkiezingsprogramma voor 2014 verrijken.

lees verder »