Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.”

kandidaat 4 GR2014
“Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als stad vanuit een rood hart. Ik ben een getogen Haarlemmer, geboren in Suriname. Mijn wortels liggen in India. Sociaal-democratie is voor mij een ongedeeld Haarlem: Gelijke kansen op onderwijs, werk en wonen voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor eenieder die dat nodig heeft en samenleven in gezonde en veilige wijken. Dit heeft in deze raadsperiode onder andere geleid tot de volgende resultaten: * in de woonvisie staat Haarlem als ongedeelde stad centraal, * plekken in Haarlem om zelf betaalbaar te bouwen, * 200 extra banen in Haarlem door de koopzondag”


Routekaart weg naar werk: 023 werkt!

door Artie Ramsodit op 18 november 2016

Werk geeft je allerlei kansen. De mogelijkheden om het vinden van werk te versnellen zijn voor Haarlemmers die werk zoeken onbekend. Dat maakt onbemind en onbenut. De Partij van de Arbeid pleit daarom voor een routekaart voor de weg naar werk. Niet alleen via de gemeente en sociale wijkteams maar ook via de app.

lees verder »

Ieder kind een eerlijke kans

door Artie Ramsodit op 10 november 2016

Van de 421.000 kinderen die opgroeien in armoede wonen er circa 4000 kinderen in Haarlem. Kinderen die extra aandacht verdienen. Want ieder kind heeft recht op gelijke kansen, moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen op schoolreisje, ongeacht de dikte van de portemonnee van ouders of verzorgers.

lees verder »

Week van de opvoeding: zorg om pleegzorgouders

door Artie Ramsodit op 7 oktober 2016

Het is deze week van de opvoeding. Opvoeden gebeurt door ouders in veel verschillende vormen. Pleegouders worden nu aan de kant gezet door jeugdzorg als kinderen tijdelijk in een GGZ instelling behandeld worden. Dat is onbegrijpelijk omdat zorgtaken van de pleegouders en de rekeningen blijven doorlopen.

lees verder »

Ieder kind telt mee!

door Artie Ramsodit op 23 september 2016

Alle kinderen hebben recht op een fijne en onbezorgde jeugd waarin zij zich met plezier en goed kunnen ontwikkelen. Ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders of verzorgers. Daarom ben ik blij met het extra geld om kinderen die opgroeien in armoede te helpen.

lees verder »

De voedselbank; werk aan de winkel

door Artie Ramsodit op 22 februari 2016

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen door tijdelijk voedselpakketten te verstrekken. Tijdens supermarktacties worden klanten gevraagd een paar extra boodschappen te doen. Afgelopen zaterdag heb ik samen met andere PvdA’ers geholpen bij zo’n supermarktactie. Zo zorgen we samen voor een beter leven voor iedereen.

lees verder »

Kindpakket: geen kinderen van de rekening

door Artie Ramsodit op 24 januari 2016

Kinderen moeten niet de dupe worden van geldzorgen. Daarom komt er in Haarlem een kindpakket op voorstel van de PvdA. Het kindpakket bundelt alle regelingen die er zijn tot 1 pakket zodat aanvragen een stuk makkelijker wordt. Nu blijft er geld liggen bij de gemeente omdat ouders onbekend zijn met de regelingen of het aanvragen

lees verder »