Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 gaat Haarlem naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Haarlem werkt op dit moment aan de voorbereiding daarvan.

Kandidaatstelling als raadslid of wethouder
De leden van de PvdA Haarlem bepalen wie de kandidaten zijn voor de gemeenteraad en wie de kandidaten zijn voor het eventuele wethouderschap als de PvdA ook na de verkiezingen onderdeel uitmaakt van het college van Burgemeester & wethouders. Iedereen die wil solliciteren als kandidaat raadslid of wethouder voor de PvdA in Haarlem kan zich op een later moment melden bij de adviescommissie kandidaatstelling. Deze commissie voert sollicitatiegesprekken en doet een voorstel aan de ledenvergadering van de PvdA Haarlem. Zodra de kandidaatstelling wordt geopend zal dat bekend worden gemaakt.

Profielschetsen
Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in de strijd voor een rechtvaardige wereld. Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA beschouwen dit als hun belangrijkste opdracht. Elke dag opnieuw zetten zij zich in voor een goede toekomst voor iedereen. Door samen te werken, door mensen zeggenschap te geven en door mensen te steunen als zij dat nodig hebben. De leden van de PvdA Haarlem hebben profielschetsen vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hierin wordt beschreven wat wij van onze politici verwachten.