Wonen

Betaalbaar wonen voor jong én oud

Ons standpunt

wonen2Haarlem is een geliefde stad om te wonen. Daardoor blijft de vraag naar woningen groot. Toch kan niet iedereen in Haarlem een woning vinden die bij hem of haar pas of betaalbaar is. Daarom hecht de PvdA aan een goede regionale samenwerking om in de Haarlemse en regionale behoefte aan woonruimte te voorzien en willen we de komende periode vasthouden aan de uitvoering van bestaande woningbouwplannen en projecten en nieuwe initiatieven bevorderen.

Maar dat is niet genoeg. De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Nieuwbouwwoningen zijn vaak te duur voor hen. Toch hebben ook zij recht op een betaalbare woning, waarbij betaalbaarheid voor ons niet alleen over de kosten van de woning zelf gaat, maar ook over de bijbehorende energielasten. Als de woning zelf goedkoop is, maar de maandlasten voor de energie zijn erg hoog, dan is de woning nog steeds te duur. We geven daarbij speciale aandacht voor de  gezinsinkomens tot 40.000 euro omdat hier de grootste problemen zijn om nog een betaalbare woning te vinden.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen stevige afspraken maken met de Haarlemse woningcorporaties, dat er in alle delen van de stad voldoende betaalbare (totale woonlasten dus inclusief energie) woningen worden aangeboden, met een minimum van 30% sociale huur en het vastleggen van sociale koop bij nieuwbouw;
  • Om de doorstroming te vergroten willen we ook afspreken dat er 10% extra middeldure huurwoningen worden aangeboden. Daarnaast moet tenminste 75% van de woningen met een huurprijs tussen de 675 en 800 euro, die bij woningcorporaties vrijkomen, gereserveerd worden voor middeninkomens;
  • Bij de vraag of er in wijken moet worden overgegaan tot renovatie of sloop-nieuwbouw kiezen we bij voorkeur voor een beperkte renovatie om te voorkomen dat de huurprijs te veel stijgt. Bij renovatie is niet alleen verbetering van het wooncomfort van belang maar ook de isolatie van woningen, opdat de energielasten lager worden. De bouw van nieuwe woningen mag niet zonder meer ten koste gaan van bestaande woningen en het aanwezige groen;
  • Bestaande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in Parkwijk of de Slachthuisbuurt, gaan door en daarnaast kijken we samen met de bredere regio welke woningbouw er nog meer in de regio en dus ook in Haarlem, mogelijk is;
  • We willen meer mogelijkheden creëren om leegstaande kantoren, schoolgebouwen en in verval zijnde panden van de gemeente en andere overheden om te bouwen tot betaalbare èn duurzame huur- en koopwoningen. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) herbestemmen van kantoorpanden ten behoeve van studentenkamers om te voorzien in het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en studenten. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor tijdelijke woonoplossingen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen;
  • We willen de mogelijkheid stimuleren om zelf een betaalbaar energiezuinig huis te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door verkaveling van gemeentegronden en de oprichting van een kavelwinkel. We denken daarbij ook aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zelf bouwen op basis van een ‘keuzemenu’ en aan woningen op kleine onbenutte stukken gemeentegrond;
  • We willen bouwvoorschriften aanpassen om nieuwbouwwoningen levensloop- èn energiebestendig te maken;
  • We willen meer huizen als goedkope “klushuizen” aanbieden met een opknapverplichting;
  • We willen het aantal startersleningen uitbreiden;
  • We zorgen voor voldoende ‘Pauzewoningen’ voor inwoners die tijdelijk woonruimte nodig hebben wegens privé omstandigheden zoals huiselijk geweld of het beëindigen van een relatie.
Nieuwsberichten over Wonen

160 extra sociale huurwoningen in Delftwijk

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Het plan voor 160 extra tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein in Noord is donderdag 14 juli goedgekeurd door de gemeenteraad. Daar ben ik heel blij mee, want hiermee huisvest Haarlem 80 statushouders en 80 Haarlemmers op zoek naar een sociale huurwoning.

lees verder »

Regionaal Actieprogramma Wonen

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

De vraag naar sociale huurwoningen is groot, de druk hierop is hoog. Die vraag naar woningen kunnen we niet alleen oplossen, dat moeten we samen met de regio doen.

lees verder »

Extra geld voor leefbaarheid en kwaliteit in de wijken

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor activiteiten voor de leefbaarheid en kwaliteit in die wijken waar dat het hardst nodig is. Vanaf 2016 is er vanuit de coalitie elk jaar 1 miljoen beschikbaar voor duurzame stedelijke vernieuwing.

lees verder »

Impuls aan zelfbouw

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

25 tot 30 zelfbouwwoningen per jaar: dat is onze inzet voor Haarlem in de komende jaren. Met de ontwikkelstrategie Zelfbouw, die we onlangs hebben vastgesteld, moet dat mogelijk zijn.

lees verder »

Woonvisie: samen delen voor een ongedeelde stad

door Marceline Schopman op 25 januari 2016

Iedere Haarlemmer moet binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kunnen vinden, zowel aan de westkant als aan de oostkant van het Spaarne. Daar staan en gaan we voor. De betaalbaarheid en de beschikbaarheid van m.n. sociale huurwoningen, staat momenteel echter onder grote druk.

lees verder »

Regionaal plan voor extra opvang vluchtelingen

door Jeroen Fritz op 19 november 2015

Samen met de gemeenten in de regio heeft Haarlem een plan gemaakt voor extra opvangplekken voor vluchtelingen en huisvesting van mensen met een verblijfsstatus in onze regio. Het betreft ook een aantal locaties in Haarlem. Deze locaties worden komende tijd eerst besproken met omwonenden, waarna de raad een definitief besluit neemt.

lees verder »