Verkeer en vervoer

Betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit

Ons standpunt

parkerenEen goede bereikbaarheid van Haarlem is belangrijk voor alle inwoners van de stad, voor bedrijven en voor mensen die Haarlem willen bezoeken. Daarmee is bereikbaarheid ook van belang voor onze economie en de werkgelegenheid in de stad. We letten er op dat de bereikbaarheid van Haarlem de leefbaarheid van de stad niet schaadt en dat deze niet ten koste gaat van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Fietsen en wandelen zijn voor korte afstanden de beste manier om je voort te bewegen. Het is gezond, goedkoop en niet milieuvervuilend. Haarlem stimuleert fietsen en wandelen door het aanleggen van veilige en aantrekkelijke routes door de stad. Vooral rond scholen en sportvelden moet de verkeersveiligheid fors worden verbeterd.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

Autoverkeer en parkeren

 • De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden uitgevoerd. In overleg met provincie, Rijk en omliggende gemeenten wordt bekeken hoe de Velserboog zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden;
 • We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen;
 • We willen doorgaand zwaar vrachtverkeer uit te stad weren door bijvoorbeeld milieuzoneringen, inrijverboden en de realisatie van een distributiecentrum aan de rand van de stad;
 • We stimuleren meer winkel- en horecabevoorrading door de Stoffel, de klimaatneutraal gekoelde shuttle, in ruil voor ruimere venstertijden;
 • Elektrische auto’s geven we voldoende laadpalen en gunstiger parkeertarieven;
 • Waar mogelijk vervangen we kruispunten met stoplichten, door rotondes;
 • We willen de autoluwe binnenstad verder uitbreiden, bijvoorbeeld door auto’s meer om de stad in plaats van door de stad te leiden en bezoekers te verleiden in parkeergarages te parkeren in plaats van op straat;
 • Verkeerslichten beter onderling afstellen om onnodige CO2 uitstoot van auto’s te voorkomen;
 • Samen met de regio rollen we het Dynamisch Verkeers Management verder uit;
 • We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.

Openbaar vervoer

 • We zijn voorstander van de vertramming van de Zuidtangent;
 • De PvdA wil een directe spoorverbinding tussen Haarlem Centraal en Schiphol;
 • We willen een goede aansluiting op het NS nachtnet en een goede aansluiting tussen treinen en bussen.

Fietsen en wandelen

 • In de stad geven we het fietsverkeer zo veel mogelijk de ruimte, waar mogelijk geven we fietsverkeer de prioriteit boven autoverkeer;
 • We leggen het ontbrekende stuk Rode Loper aan de Noordkant van het station alsnog aan;
 • We hebben meer aandacht voor (overdekte) stallingplaatsen en oplaadplekken voor elektrische fietsen en elektrische scooters;
 • In de Stationsparkeergarage en de Cronjégarage maken we ruimte voor fietsparkeren;
 • We realiseren meer buurtstallingen in wijken waar schuur- of bergruimte ontbreken;
 • We gaan weesfietsen tegen door hier actief beleid op te ontwikkelen;
 • We realiseren meer hoofdstructuur-fietsroutes;
 • We leggen een ‘fietssnelweg’ tussen Amsterdam en Haarlem aan;
 • We stimuleren het gebruik van de OV fiets zoveel mogelijk.
Nieuwsberichten over Verkeer en vervoer

Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad

door Moussa Aynan op 18 december 2016

Ruim een jaar geleden toen het college met de nieuwe parkeervoorstellen kwam, zagen we dat  er veel misverstanden waren over de plannen. We hebben het college toen verzocht om een pas op de plaats te maken en met de stad in gesprek te gaan. We hebben gezien dat vele Haarlemmers zich bij het onderwerp betrokken

lees verder »

De nachttrein gaat van start!

door Floor Roduner op 11 december 2016

Komende week gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in, met daarin ook eindelijk een nachtverbinding tussen Haarlem en Amsterdam. Een volwaardig OV-alternatief voor de huidige busverbinding en een langgekoesterde wens van veel Haarlemmers en bewoner uit buurgemeenten. Maar ook Amsterdammers die in Haarlem uitgaan kunnen straks nog langer van de Haarlemse horeca genieten.

lees verder »

Haarlem op weg naar een excellente fietsstad

door Hannah-Martha van der Stel op 24 februari 2016

Haarlemmers moeten zich gezond, veilig en snel kunnen verplaatsen. Daarom vindt de PvdA het belangrijk om fietsverkeer zoveel mogelijk de ruimte te geven in de stad. De afgelopen tijd heeft de fractie zich al sterk gemaakt voor een autoluwere binnenstad en meer voorrang voor fietsers en voetgangers boven het andere verkeer.

lees verder »

Snelle buslijn van Haarlem naar IJmuiden

door Moussa Aynan op 23 februari 2016

Er komt een snelle buslijn (R-net) van Haarlem naar IJmuiden. Om de betrouwbaarheid van de buslijn te vergroten zijn een aantal maatregelen nodig. De auto en fiets zullen hier ook van meeprofiteren. De snelle verbinding tussen Haarlem en IJmuiden zal de mensen hopelijk verleiden om de bus te nemen in plaats van de auto.

lees verder »

Vervoer beter gebundeld

door Martien Brander op 4 december 2015

Mobiliteit is voor mensen heel belangrijk. Ook als je minder goed ter been bent of er begeleiding nodig is bij het vervoer, moeten mensen zich kunnen verplaatsen. Daarom hebben we doelgroepenvervoer. De gemeente is vanaf 2017 voor alle vormen hiervan verantwoordelijk. Een mooie kans om het vervoer beter te bundelen.

lees verder »

De nachttrein komt steeds dichterbij

door Sidney Visser op 10 november 2015

We hebben er even op moeten wachten, maar ongeveer één jaar na het oprichten van ons Facebookinitiatief “Haarlem moet op het Nachtnet” zijn we een forse stap dichterbij gekomen. Tijdens de begrotingsbehandeling dienden PvdA, GroenLinks, D66, Actiepartij en Trots een voorstel in, waardoor er vanaf 2017 extra nachttreinen gaan rijden in het weekend.

lees verder »