Verkeer en vervoer

Betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit

Ons standpunt

parkerenEen goede bereikbaarheid van Haarlem is belangrijk voor alle inwoners van de stad, voor bedrijven en voor mensen die Haarlem willen bezoeken. Daarmee is bereikbaarheid ook van belang voor onze economie en de werkgelegenheid in de stad. We letten er op dat de bereikbaarheid van Haarlem de leefbaarheid van de stad niet schaadt en dat deze niet ten koste gaat van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Fietsen en wandelen zijn voor korte afstanden de beste manier om je voort te bewegen. Het is gezond, goedkoop en niet milieuvervuilend. Haarlem stimuleert fietsen en wandelen door het aanleggen van veilige en aantrekkelijke routes door de stad. Vooral rond scholen en sportvelden moet de verkeersveiligheid fors worden verbeterd.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

Autoverkeer en parkeren

 • De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden uitgevoerd. In overleg met provincie, Rijk en omliggende gemeenten wordt bekeken hoe de Velserboog zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden;
 • We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen;
 • We willen doorgaand zwaar vrachtverkeer uit te stad weren door bijvoorbeeld milieuzoneringen, inrijverboden en de realisatie van een distributiecentrum aan de rand van de stad;
 • We stimuleren meer winkel- en horecabevoorrading door de Stoffel, de klimaatneutraal gekoelde shuttle, in ruil voor ruimere venstertijden;
 • Elektrische auto’s geven we voldoende laadpalen en gunstiger parkeertarieven;
 • Waar mogelijk vervangen we kruispunten met stoplichten, door rotondes;
 • We willen de autoluwe binnenstad verder uitbreiden, bijvoorbeeld door auto’s meer om de stad in plaats van door de stad te leiden en bezoekers te verleiden in parkeergarages te parkeren in plaats van op straat;
 • Verkeerslichten beter onderling afstellen om onnodige CO2 uitstoot van auto’s te voorkomen;
 • Samen met de regio rollen we het Dynamisch Verkeers Management verder uit;
 • We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.

Openbaar vervoer

 • We zijn voorstander van de vertramming van de Zuidtangent;
 • De PvdA wil een directe spoorverbinding tussen Haarlem Centraal en Schiphol;
 • We willen een goede aansluiting op het NS nachtnet en een goede aansluiting tussen treinen en bussen.

Fietsen en wandelen

 • In de stad geven we het fietsverkeer zo veel mogelijk de ruimte, waar mogelijk geven we fietsverkeer de prioriteit boven autoverkeer;
 • We leggen het ontbrekende stuk Rode Loper aan de Noordkant van het station alsnog aan;
 • We hebben meer aandacht voor (overdekte) stallingplaatsen en oplaadplekken voor elektrische fietsen en elektrische scooters;
 • In de Stationsparkeergarage en de Cronjégarage maken we ruimte voor fietsparkeren;
 • We realiseren meer buurtstallingen in wijken waar schuur- of bergruimte ontbreken;
 • We gaan weesfietsen tegen door hier actief beleid op te ontwikkelen;
 • We realiseren meer hoofdstructuur-fietsroutes;
 • We leggen een ‘fietssnelweg’ tussen Amsterdam en Haarlem aan;
 • We stimuleren het gebruik van de OV fiets zoveel mogelijk.
Nieuwsberichten over Verkeer en vervoer

Referendum over parkeren ongeldig

door Jeroen Fritz op 21 juli 2017

Het referendum over parkeren is ongeldig. De opkomst bleef met 18,5 procent ruim onder de benodigde drempel van 30 procent. Daarmee kunnen de plannen voor modernisering van het parkeerbeleid van start.

lees verder »

Referendum: waarom de PvdA voor de parkeerplannen is

door Jeroen Fritz op 12 juli 2017

Op woensdag 19 juli is er in Haarlem een referendum over de maatregelen voor het moderniseren van parkeerbeleid. U kunt voor of tegen het pakket van 19 maatregelen stemmen. Een ingewikkelde vraag, die wat de PvdA betreft niet erg geschikt is voor een referendum. Toch vertel ik u graag waarom de PvdA vóór deze parkeerplannen is.

lees verder »

Nachttrein Haarlem-Amsterdam een succes

door Floor Roduner op 8 juni 2017

De extra nachttreinen tussen Haarlem en Amsterdam zijn een succes. In de commissie Beheer van donderdag 8 juni heeft wethouder Cora-Yfke Sikkema de eerste cijfers bekend gemaakt van het gemiddeld aantal reizigers per nachttrein. Uit de eerste cijfers blijkt dat het gebruik de verwachtingen heeft overtroffen.

lees verder »

Meer coulance voor verkeerd gestalde fietsen

door Moussa Aynan op 4 juni 2017

Al een tijdje vraagt de PvdA aandacht voor de handhaving van verkeerd gestalde fietsen rond het station. Vooral in de fietsflat aan de noordkant wordt te streng gehandhaafd. Zet je je fiets nét buiten het rek dan wordt deze verwijderd en mag je hem tien kilometer verderop in Cruquius afhalen. Voor 25 euro.

lees verder »

Referendum over parkeren op 19 juli

door Jeroen Fritz op 18 april 2017

Er komt een referendum over het moderniseren van het parkeerbeleid in Haarlem. De gemeenteraad heeft daar dinsdag 18 april mee ingestemd, nadat Haarlemmers daar een formeel verzoek toe hadden ingediend. Het referendum zal worden gehouden op woensdag 19 juli 2017.

lees verder »

Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad

door Moussa Aynan op 18 december 2016

Ruim een jaar geleden toen het college met de nieuwe parkeervoorstellen kwam, zagen we dat  er veel misverstanden waren over de plannen. We hebben het college toen verzocht om een pas op de plaats te maken en met de stad in gesprek te gaan. We hebben gezien dat vele Haarlemmers zich bij het onderwerp betrokken

lees verder »