Sociaal beleid

Een stevig sociaal vangnet

Ons standpunt

sociaalSteeds meer mensen moeten van een te laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand in armoede hoeft te leven. Vooral kinderen niet. We hebben daarom een armoedemonitor ontwikkeld waarmee goed is bij te houden voor welke gezinnen de problemen nu het grootst zijn. We letten daarbij extra op ‘stapeling’: gezinnen in Haarlem die de dupe zijn van meerdere bezuinigingsmaatregelen tegelijk.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen de bestaande minima-regelingen behouden. Zo zorgen we ervoor dat mensen die van een net te klein inkomen rond moeten komen, zich nog kunnen redden;
  • Veel mensen die recht hebben op de minima-regelingen maken hier nu nog geen gebruik van. Wij willen mensen actief benaderen zodat ze goed weten van welke mogelijkheden ze gebruik kunnen maken;
  • Steeds meer mensen hebben problemen met schulden. Schuldhulpverlening biedt deze mensen de mogelijkheid om samen met schuldeisers afspraken te maken om uit deze problemen te komen. Wij vinden een effectieve schuldhulpverlening, zonder wachtlijsten die de problemen  alleen maar groter laten worden, erg belangrijk;
  • We willen extra aandacht voor de risico’s op schuldproblemen bij jongeren. Zo kunnen we voorkomen dat deze groep te grote schulden maakt.
Nieuwsberichten over Sociaal beleid

Betere Sociaal Wijkteams

door Martien Brander op 13 oktober 2016

Goede zorg in de wijk, dichtbij mensen en vroeg en actief problemen te lijf gaan. Daarvoor zijn we in 2013 gestart met sociaal wijkteams in Haarlem. En nu zorgen we voor nog betere sociaal wijkteams.

lees verder »

Minimaregelingen steeds beter gebruikt

door Joyce Langenacker op 6 oktober 2016

Iedere Haarlemmer heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Daarom wil ik als wethouder Sociale Zaken voorkomen dat Haarlemmers in armoede leven en trekken wij extra geld uit om armoede te bestrijden. Dat geld moet dan wel terecht komen bij de mensen waar het voor is bedoeld. Gelukkig lukt dit steeds beter.

lees verder »

Ieder kind telt mee!

door Artie Ramsodit op 23 september 2016

Alle kinderen hebben recht op een fijne en onbezorgde jeugd waarin zij zich met plezier en goed kunnen ontwikkelen. Ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders of verzorgers. Daarom ben ik blij met het extra geld om kinderen die opgroeien in armoede te helpen.

lees verder »

Nieuwe koers voor werk en inkomen

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Meedoen, ook als je (tijdelijk) afhankelijk bent van een (gemeentelijke) uitkering. Dat is ons streven. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we Haarlemmers met een bijstandsuitkering blijven activeren? Door ze vaker te spreken, te zien.

lees verder »

Huishoudelijke ondersteuning: beter in drie stappen

door Martien Brander op 27 juni 2016

Haarlemmers krijgen niet altijd de huishoudelijke ondersteuning die ze nodig hebben. Dat komt omdat aanbieders toch te weinig ruimte hebben én omdat zij reden hebben om uren krap te bemeten. De rechter heeft Haarlem ook in een aantal gevallen op de vingers getikt. Dus moet het anders. Fundamenteel anders zodra dat kan en nu anders

lees verder »

Betere zorg – beter ondersteunen

door Martien Brander op 18 april 2016

Zorg en ondersteuning voor Haarlemmers moet goed zijn. En op maat. Daar wordt hard aan gewerkt, maar nog steeds zijn er veel regelingen en veel verschillende instanties die zorg aanbieden. We willen dat beter maken. Door Haarlemmers beter te helpen om te krijgen wat ze nodig hebben, door de gemeente en partners beter te laten

lees verder »