Ruimtelijke ordening en bouwen

Bouwen aan leefbare buurten en goede werkplekken

Ons standpunt

ro-bouwen2Haarlem is een geliefde stad om te wonen en te werken. Daardoor blijft de vraag naar woningen en werkplekken groot. Toch kan niet iedereen in Haarlem een woning vinden die bij hem of haar pas of betaalbaar is. Daarom hecht de PvdA aan een goede regionale samenwerking om in de Haarlemse en regionale behoefte aan woonruimte te voorzien en willen we de komende periode vasthouden aan de uitvoering van bestaande woningbouwplannen en projecten en nieuwe initiatieven bevorderen.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Bij de vraag of er in wijken moet worden overgegaan tot renovatie of sloop-nieuwbouw kiezen we bij voorkeur voor een beperkte renovatie om te voorkomen dat de huurprijs te veel stijgt. Bij renovatie is niet alleen verbetering van het wooncomfort van belang maar ook de isolatie van woningen, opdat de energielasten lager worden. De bouw van nieuwe woningen mag niet zonder meer ten koste gaan van bestaande woningen en het aanwezige groen;
  • Bestaande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in Parkwijk of de Slachthuisbuurt, gaan door en daarnaast kijken we samen met de bredere regio welke woningbouw er nog meer in de regio en dus ook in Haarlem, mogelijk is;
  • We willen meer mogelijkheden creëren om leegstaande kantoren, schoolgebouwen en in verval zijnde panden van de gemeente en andere overheden om te bouwen tot betaalbare èn duurzame huur- en koopwoningen. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) herbestemmen van kantoorpanden ten behoeve van studentenkamers om te voorzien in het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en studenten. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor tijdelijke woonoplossingen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen;
  • Ook maken we de binnenstad aantrekkelijker door meer kleinschalige mogelijkheden voor onderdak zoals ‘wonen boven winkels’ te creëren;
  • We willen kijken naar een goede herbestemming van de Koepelgevangenis, die hoogstwaarschijnlijk in 2015 leeg komt te staan, die past bij onze economische speerpunten.
Nieuwsberichten over Ruimtelijke ordening en bouwen

Met ondernemers het DAK op in Schalkwijk

door Marceline Schopman op 14 juni 2016

De PvdA biedt graag ruimte  aan bewoners, organisaties  en ondernemers die met plannen komen waar Haarlemmers en bezoekers behoefte aan hebben. Daarom ging de fractie op maandag 6 juni in gesprek met een enthousiaste club ondernemers, de centrummanager en leden van de ondernemersvereniging van het winkelcentrum Schalkwijk.

lees verder »

Extra geld voor leefbaarheid en kwaliteit in de wijken

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor activiteiten voor de leefbaarheid en kwaliteit in die wijken waar dat het hardst nodig is. Vanaf 2016 is er vanuit de coalitie elk jaar 1 miljoen beschikbaar voor duurzame stedelijke vernieuwing.

lees verder »

Impuls aan zelfbouw

door Joyce Langenacker op 2 april 2016

25 tot 30 zelfbouwwoningen per jaar: dat is onze inzet voor Haarlem in de komende jaren. Met de ontwikkelstrategie Zelfbouw, die we onlangs hebben vastgesteld, moet dat mogelijk zijn.

lees verder »

Column: bureaucratie en regelgeving

door Redactie op 1 december 2015

De PvdA wil minder overbodige regels en meer service voor ondernemers. Zo willen we overbodige bureaucratie voorkomen. Met wat voor bureaucratie krijgen ondernemers soms te maken? Gerben Brakeboer vertelt erover in een column.

lees verder »

Een nieuw hart voor Schalkwijk

door Marceline Schopman op 2 oktober 2015

Het lijkt er nu dan eindelijk echt van te gaan komen. Donderdag 1 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Schalkstad 1e fase. Hopelijk komt er nu snel een vernieuwd en verbeterd winkelcentrum voor Schalkwijk.

lees verder »

Droge voeten en schoon water, dat gaat niet vanzelf

door Redactie op 30 september 2015

Droge voeten en schoon water. Voor Haarlemmers is dat gelukkig heel vanzelfsprekend. En toch gaat dat niet vanzelf. Politieke partijen, ondernemers en natuurbeschermers overleggen in het waterschap met elkaar over hoe we ook in de toekomst de voeten droog en het water schoon houden. De PvdA is benieuwd naar jouw ideeën hierover, praat mee!

lees verder »