Ruimtelijke ordening en bouwen

Bouwen aan leefbare buurten en goede werkplekken

Ons standpunt

ro-bouwen2Haarlem is een geliefde stad om te wonen en te werken. Daardoor blijft de vraag naar woningen en werkplekken groot. Toch kan niet iedereen in Haarlem een woning vinden die bij hem of haar pas of betaalbaar is. Daarom hecht de PvdA aan een goede regionale samenwerking om in de Haarlemse en regionale behoefte aan woonruimte te voorzien en willen we de komende periode vasthouden aan de uitvoering van bestaande woningbouwplannen en projecten en nieuwe initiatieven bevorderen.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Bij de vraag of er in wijken moet worden overgegaan tot renovatie of sloop-nieuwbouw kiezen we bij voorkeur voor een beperkte renovatie om te voorkomen dat de huurprijs te veel stijgt. Bij renovatie is niet alleen verbetering van het wooncomfort van belang maar ook de isolatie van woningen, opdat de energielasten lager worden. De bouw van nieuwe woningen mag niet zonder meer ten koste gaan van bestaande woningen en het aanwezige groen;
  • Bestaande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in Parkwijk of de Slachthuisbuurt, gaan door en daarnaast kijken we samen met de bredere regio welke woningbouw er nog meer in de regio en dus ook in Haarlem, mogelijk is;
  • We willen meer mogelijkheden creëren om leegstaande kantoren, schoolgebouwen en in verval zijnde panden van de gemeente en andere overheden om te bouwen tot betaalbare èn duurzame huur- en koopwoningen. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) herbestemmen van kantoorpanden ten behoeve van studentenkamers om te voorzien in het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en studenten. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor tijdelijke woonoplossingen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen;
  • Ook maken we de binnenstad aantrekkelijker door meer kleinschalige mogelijkheden voor onderdak zoals ‘wonen boven winkels’ te creëren;
  • We willen kijken naar een goede herbestemming van de Koepelgevangenis, die hoogstwaarschijnlijk in 2015 leeg komt te staan, die past bij onze economische speerpunten.
Nieuwsberichten over Ruimtelijke ordening en bouwen

Drijfriemenfabriek: stadsstrand behouden

door Ienke Verhoeff op 4 juni 2017

Het stadsstrand aan het Spaarne is een geliefd stukje stad, waar menig Haarlemmer graag komt. De PvdA wil dit stadsstrand dan ook behouden. Daarom hebben wij samen met andere fracties voorgesteld om de Drijfriemenfabriek waar het stadsstrand gevestigd is aan de huidige gebruikers te verkopen.

lees verder »

Cultuur op het Slachthuisterrein

door Ienke Verhoeff op 16 mei 2017

De PvdA wil een permanente oplossing voor het popcentrum op het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost. Daarom zijn wij geen voorstander van verkoop van het Slachthuisterrein. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel om het popcentrum als gemeente in eigendom te houden.

lees verder »

Een besluit over de Koepel

door Marceline Schopman op 18 februari 2017

De fractie van de PvdA Haarlem heeft de afgelopen negen maanden geworsteld, getwijfeld, gewikt en gewogen over het voorgenomen collegebesluit voor aankoop en directe verkoop (AB-BC) van de Koepel aan Panopticon. Donderdag 16 februari werd dit voorstel in de gemeenteraad besproken.

lees verder »

Wat doen we met de Koepel?

door Marceline Schopman op 22 januari 2017

‘Wat doen we met de Koepel?’ aldus onze gelijknamige Facebook-pagina een paar jaar geleden. Die vraag leeft nog volop in de stad; iedereen wil er iets moois van maken. De PvdA wenst van harte dat er iets geweldigs met toegevoegde waarde voor Haarlem in gaat komen. We willen daarbij wel alle initiatieven gelijke en eerlijke kansen bieden.

lees verder »

Poort van Boerhaave: een parel erbij voor Schalkwijk

door Marceline Schopman op 20 november 2016

Schalkwijk is wat ons betreft in de running als het leukste stadsdeel van Haarlem! Er gebeurt namelijk zo ontzettend veel o.a. op het gebied van mooi, afwisselend, verrassend en duurzaam bouwen en er liggen ook nog minstens net zoveel mooie potentiële plannen en mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het bouwplan Poort van Boerhaave,

lees verder »

Met ondernemers het DAK op in Schalkwijk

door Marceline Schopman op 14 juni 2016

De PvdA biedt graag ruimte  aan bewoners, organisaties  en ondernemers die met plannen komen waar Haarlemmers en bezoekers behoefte aan hebben. Daarom ging de fractie op maandag 6 juni in gesprek met een enthousiaste club ondernemers, de centrummanager en leden van de ondernemersvereniging van het winkelcentrum Schalkwijk.

lees verder »