Groen en spelen

Fijne leefomgeving

Ons standpunt

groenDe afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de leefbaarheid in de stad. Dat willen we blijven doen. Speeltuinen, groen, parkjes, bankjes, en bloembakken dragen bij aan een fijne leefomgeving waarin we elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen ontspannen en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We zijn zuinig met het aanwezige groen in de stad en zorgen ervoor  dat onze inwoners van dit groen kunnen genieten. We willen dus zo min mogelijk bouwen ten koste van groen en we willen dat de groene buffers rond de stad groen blijven;
  • We geven inwoners de ruimte en mogelijkheden om braakliggende terreinen in de buurt een tijdelijk groen karakter te geven of bijvoorbeeld in te richten als informele speelplek;
  • Bij het inrichten van speelplekken kiezen we zo veel mogelijk voor ‘natuurlijk spelen’,  bijvoorbeeld met boomstammen en zandheuvels;
  • We leggen de toekomst van het groen in onze parken vast, met bijzondere aandacht voor bestaand ‘monumentaal groen’;
  • We creëren buitenplekken voor 12-18 jarigen;
  • We zorgen dat stadslandbouwinitiatieven, schooltuinen en Doe Tuinen gefaciliteerd worden om zich (verder) te ontwikkelen.
Nieuwsberichten over Groen en spelen

Kadernota 2017: alle Haarlemmers profiteren mee van groei

door Jeroen Fritz op 18 mei 2017

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017, die donderdag 18 mei werd gepresenteerd. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer onderhoud, speeltuinen en duurzaamheid.

lees verder »

‘Schalkwijk 100’ beslist mee over bomenbeleid

door Jeroen Fritz op 9 april 2017

Samen met Dilia Leitner (D66) diende ik vorig jaar een initiatiefvoorstel in voor een proef met burgerparticipatie via loting. Zaterdagmiddag 8 april vond deze proef plaats in Schalkwijk. Een kleine honderd via loting aangewezen bewoners, de zogenaamde ‘Schalkwijk 100’, kwamen samen in de Rudolf Steinerschool om mee te denken over een nieuw bomenbeleid voor hun stadsdeel.

lees verder »

Meer speeltuinen voor Haarlemse mugjes

door Floor Roduner op 11 december 2016

Alle kinderen hebben recht om een goede speelplek in de buurt te hebben. De PvdA vindt goed buiten kunnen spelen belangrijk, omdat kinderen zich zo lichamelijke en sociaal verder kunnen ontwikkelen. Maar in Haarlem zijn er in sommige buurten onvoldoende speelplekken.

lees verder »

Droge voeten en schoon water, dat gaat niet vanzelf

door Redactie op 30 september 2015

Droge voeten en schoon water. Voor Haarlemmers is dat gelukkig heel vanzelfsprekend. En toch gaat dat niet vanzelf. Politieke partijen, ondernemers en natuurbeschermers overleggen in het waterschap met elkaar over hoe we ook in de toekomst de voeten droog en het water schoon houden. De PvdA is benieuwd naar jouw ideeën hierover, praat mee!

lees verder »

Haarlemmerhout: doe het in een keer goed

door Floor Roduner op 2 april 2015

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad het voorstel besproken om extra geld ter beschikking te stellen voor het verfraaien van de Haarlemmerhout. Nadat wij ook al eerder in de commissie beheer hier kritische vragen aan de wethouder over hebben gesteld, hebben wij in de raad tegen dit voorstel gestemd.

lees verder »

Een pracht van een stadspark in Oost

door Marceline Schopman op 19 juni 2014

Zaterdag 14 juni werd het vernieuwde Reinaldapark geopend. Een pracht van een stadspark, met onder meer een visvijver, een fruiteiland, een hortensiaheuvel, fiets- en wandelpaden, een oorlogsmonument en allerlei sport- en speelmogelijkheden.

lees verder »