Diversiteit en integratie

Gelijkheid, gerechtigheid, zelfstandigheid

Ons standpunt

emancipatieDe PvdA kiest voor een samenleving waarin iedereen meedoet: jong en oud, arm en rijk, autochtoon en allochtoon. Wij accepteren niet dat bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet, omdat we het samen moeten doen. Het spreekt daarom ook voor zich dat iedereen de Nederlandse taal leert. Het spreekt voor zich dat iedereen de Nederlandse wetten naleeft en de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat respecteert. En het spreekt voor zich dat alle Haarlemmers gelijkwaardig zijn: man en vrouw, homo en hetero, autochtoon en allochtoon.

Emancipatie blijft een van de uitgangspunten voor de PvdA: streven naar gelijkheid, gerechtigheid, zelfstandigheid en eerlijke maatschappelijke verhoudingen. Iedere Haarlemmer moet zich kunnen ontwikkelen en op gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. Haarlem is ook een roze stad. De PvdA wil dat graag zo houden.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We leggen al het Haarlemse beleid langs een ‘homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat’  waarbij er gebruik wordt gemaakt van ervaringen die op dit gebied al in het land zijn;
  • We houden goed in de gaten hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad;
  • We blijven zowel binnen de sportwereld als bij de politie agenderen dat geweld en discriminatie tegen homoseksuelen en transgenders onacceptabel is;
  • We maken voorlichting op scholen over discriminatie, pesten, schelden en homoseksualiteit mogelijk;
  • We geven als werkgever het goede voorbeeld door ons in te blijven zetten voor diversiteit in alle lagen van de organisatie en laten in publieke uitingen de diversiteit van de Haarlemse samenleving zien.
  • Echte vluchtelingen willen we in Nederland bescherming bieden. Maar we hebben strenge toelatingsregels nodig om te voorkomen dat mensen misbruik maken van onze bereidheid vluchtelingen op te vangen. Wie in Nederland mag blijven, verdient een respectvolle behandeling. Kinderen hebben nooit zelf gekozen voor hun situatie en mogen dus niet de dupe worden van het beleid. Daarom zijn wij trots op het kinderpardon, dat ook veel Haarlemse kinderen heeft geholpen.
Nieuwsberichten over Diversiteit en integratie

Haarlem gaat door met ‘bed, bad en brood’

door Jeroen Fritz op 26 november 2016

Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Niemand in Haarlem zou daarom op straat moeten hoeven slapen. De PvdA Haarlem maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Daarom ben ik blij dat ons stadsbestuur doorgaat met basale opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, ook nu het kabinet plotseling de financiering daarvan stopt.

lees verder »

Haarlemse statushouders krijgen plek in Boerhaavekliniek

door Joyce Langenacker op 4 november 2016

Iedere Haarlemse statushouders die in de Koepel woont krijgt tijdelijk een kamer in de opgeknapte Boerhaavekliniek. Daarnaast bieden we de Haarlemse statushouders op de Zijlweg ook deze mogelijkheid aan.

lees verder »

160 extra sociale huurwoningen in Delftwijk

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Het plan voor 160 extra tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein in Noord is donderdag 14 juli goedgekeurd door de gemeenteraad. Daar ben ik heel blij mee, want hiermee huisvest Haarlem 80 statushouders en 80 Haarlemmers op zoek naar een sociale huurwoning.

lees verder »

Anoniem solliciteren voorkomt discriminatie

door Jeroen Fritz op 26 juni 2016

De PvdA wil een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente. Op die manier willen we (onbewuste) discriminatie op basis van etniciteit of leeftijd bij sollicitatieprocedures zoveel mogelijk voorkomen.

lees verder »

Regenboogloper: Haarlem staat voor diversiteit

door Martien Brander op 8 juni 2016

Alle Haarlemmers zijn gelijk en moeten de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. In onze stad is er ruimte voor verschillen en respecteren we elkaar. Om te laten zien dat we ons inzetten voor de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders is vanmiddag de regenboogloper geopend. 

lees verder »

Vluchtelingen mogen in Koepel asielprocedure doorlopen

door Jeroen Fritz op 4 april 2016

Er moet een einde komen aan het gesleep met vluchtelingen door het land. Daarom is de PvdA blij met de proef van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), waarbij vluchtelingen die worden opgevangen in de noodopvang in De Koepel in Haarlem hun asielprocedure mogen doorlopen.

lees verder »