Bestuur

Samenwerken in bestuur

Ons standpunt

bestuurDe PvdA staat voor een sterk en sociaal Haarlem. Daarvoor zet de partij zich al bijna zestig jaar in met veel passie en sterke bestuurders. Wij doen dat in Haarlem en ook provinciaal, landelijk en in Europa. Maar wij kunnen dat niet alleen. De PvdA vraagt daarom Haarlemmers mede verantwoordelijkheid te nemen voor de stad. Door mee te denken en te helpen bij besluitvorming. Samen maken we Haarlem.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen de kracht van de stad zelf benutten. Wat we willen doen, doen we zoveel mogelijk met de buurten en wijken zelf. De verscheidenheid van deze buurten en wijken vraagt om maatwerk vanuit de gemeente. In het ene geval kan de gemeente de buurt misschien meer ondersteunen en faciliteren, in het andere geval zal de gemeente meer zelf de regie moeten pakken.
  • We willen het wijkgericht werken stimuleren. Daarom starten we een of meerdere pilots met wijkbedrijven of bewonerscoöperaties. De gemeente geeft in deze pilots de ruimte aan initiatieven om te groeien en ondersteunt dit waar mogelijk;
  • We werken waar mogelijk nauw samen  met de regio en houden vast aan een goede positie van Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam.
Nieuwsberichten over Bestuur

Bernt bedankt!

door Jeroen Fritz op 2 september 2016

Gisteren hebben we afscheid genomen van Bernt Schneiders als onze burgemeester. Tijdens een mooi feest in de Philharmonie werd hij onder meer geëerd met de erepenning van Haarlem. Na tien jaar als burgemeester van Haarlem start Bernt in een nieuwe baan als directeur van het VSB Fonds.

lees verder »

Jos Wienen voorgedragen als nieuwe burgemeester

door Jeroen Fritz op 6 juli 2016
Foto Gemeente Katwijk

De Haarlemse gemeenteraad draagt Jos Wienen voor als nieuwe burgemeester. Het is de bedoeling dat hij op 21 september aantreedt als burgemeester van Haarlem. De PvdA-fractie feliciteert Jos Wienen met zijn voordracht en verheugt zich op een goede samenwerking.

lees verder »

Versneller voor initiatieven

door Diana van Loenen op 1 juli 2016

Er moet een ‘versneller’ voor bewonersinitiatieven en kleine organisaties komen. Deze ambtenaar kan initiatieven de weg wijzen binnen de gemeente en ondersteunen met het vinden van locaties en financiering. De PvdA diende hier samen met D66, GroenLinks, Actiepartij en ChristenUnie een motie over in, die is aangenomen door de gemeenteraad.

lees verder »

Eindelijk zicht op de raad

door Martien Brander op 16 juni 2016

Wie in Haarlem de raad wil volgen of terugluisteren moet zich op dit moment nog behelpen met een geluidssignaal, dat bovendien vaak hapert. Op initiatief van de PvdA en met unanieme instemming van de raad wordt in het zomerreces een videosysteem aangelegd.

lees verder »

D66 en PvdA willen experiment met participatie via loting

door Jeroen Fritz op 14 mei 2016

Kan participatie via loting bijdragen aan het betrekken van meer en andere Haarlemmers bij het bepalen van nieuw beleid in Haarlem? Dat willen D66 en PvdA uitproberen tijdens een experiment. Samen met Dilia Leitner (fractievoorzitter D66) heb ik daarvoor een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de Haarlemse gemeenteraad.

lees verder »

Oneens met lobby tegen Wet Open Overheid

door Jeroen Fritz op 13 mei 2016

De fracties van D66, GroenLinks, SP en PvdA in de Haarlemse gemeenteraad zijn verbaasd over de lobby die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die vorige maand in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarom heb ik samen met D66, GroenLinks en SP schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

lees verder »