Bestuur

Samenwerken in bestuur

Ons standpunt

bestuurDe PvdA staat voor een sterk en sociaal Haarlem. Daarvoor zet de partij zich al bijna zestig jaar in met veel passie en sterke bestuurders. Wij doen dat in Haarlem en ook provinciaal, landelijk en in Europa. Maar wij kunnen dat niet alleen. De PvdA vraagt daarom Haarlemmers mede verantwoordelijkheid te nemen voor de stad. Door mee te denken en te helpen bij besluitvorming. Samen maken we Haarlem.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen de kracht van de stad zelf benutten. Wat we willen doen, doen we zoveel mogelijk met de buurten en wijken zelf. De verscheidenheid van deze buurten en wijken vraagt om maatwerk vanuit de gemeente. In het ene geval kan de gemeente de buurt misschien meer ondersteunen en faciliteren, in het andere geval zal de gemeente meer zelf de regie moeten pakken.
  • We willen het wijkgericht werken stimuleren. Daarom starten we een of meerdere pilots met wijkbedrijven of bewonerscoöperaties. De gemeente geeft in deze pilots de ruimte aan initiatieven om te groeien en ondersteunt dit waar mogelijk;
  • We werken waar mogelijk nauw samen  met de regio en houden vast aan een goede positie van Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam.
Nieuwsberichten over Bestuur

Referendum over parkeren op 19 juli

door Jeroen Fritz op 18 april 2017

Er komt een referendum over het moderniseren van het parkeerbeleid in Haarlem. De gemeenteraad heeft daar dinsdag 18 april mee ingestemd, nadat Haarlemmers daar een formeel verzoek toe hadden ingediend. Het referendum zal worden gehouden op woensdag 19 juli 2017.

lees verder »

‘Schalkwijk 100’ beslist mee over bomenbeleid

door Jeroen Fritz op 9 april 2017

Samen met Dilia Leitner (D66) diende ik vorig jaar een initiatiefvoorstel in voor een proef met burgerparticipatie via loting. Zaterdagmiddag 8 april vond deze proef plaats in Schalkwijk. Een kleine honderd via loting aangewezen bewoners, de zogenaamde ‘Schalkwijk 100’, kwamen samen in de Rudolf Steinerschool om mee te denken over een nieuw bomenbeleid voor hun stadsdeel.

lees verder »

Meer invloed voor bewoners op veiligheid

door Jeroen Fritz op 9 november 2016

Haarlemse buurten moeten prettig en veilig zijn voor iedereen. Dat kan de gemeente niet alleen, we willen het samen doen met de Haarlemmers. Bewoners weten immers het beste wat er speelt in hun wijk. Daarom wil de PvdA dat bewoners meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt.

lees verder »

Steun voor experiment met participatie via loting

door Jeroen Fritz op 22 september 2016

Een ruime meerderheid van gemeenteraad heeft donderdag 22 september haar steun uitgesproken voor het initiatiefvoorstel van D66 en PvdA om een experiment te houden met participatie via loting. Het initiatiefvoorstel kreeg behalve D66 en PvdA ook steun van GroenLinks, CDA, SP, OPH en Fractie Mohr.

lees verder »

Bernt bedankt!

door Jeroen Fritz op 2 september 2016

Gisteren hebben we afscheid genomen van Bernt Schneiders als onze burgemeester. Tijdens een mooi feest in de Philharmonie werd hij onder meer geëerd met de erepenning van Haarlem. Na tien jaar als burgemeester van Haarlem start Bernt in een nieuwe baan als directeur van het VSB Fonds.

lees verder »

Jos Wienen voorgedragen als nieuwe burgemeester

door Jeroen Fritz op 6 juli 2016
Foto Gemeente Katwijk

De Haarlemse gemeenteraad draagt Jos Wienen voor als nieuwe burgemeester. Het is de bedoeling dat hij op 21 september aantreedt als burgemeester van Haarlem. De PvdA-fractie feliciteert Jos Wienen met zijn voordracht en verheugt zich op een goede samenwerking.

lees verder »