Nieuws

Bernt Schneiders tijdelijk ook burgemeester van Bloemendaal

door Fractie op 5 oktober 2015

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders is door de commissaris van de Koning benoemd als tijdelijk waarnemend burgemeester in Bloemendaal. Hij zal deze functie combineren met het burgemeesterschap van Haarlem.

lees verder »

PvdA bedankt Haarlemmers voor hulp bij opvang vluchtelingen

door Jeroen Fritz op 5 oktober 2015

Bijna drie weken worden er nu asielzoekers opgevangen in de Koepel. Vele Haarlemmers hebben zich ingezet om deze opvang zo snel mogelijk te maken en de asielzoekers een warm welkom te bieden. Namens de PvdA-fractie heb ik donderdag onze dank aan al deze Haarlemmers uitgesproken in de gemeenteraad.

lees verder »

Vinger aan de pols bij jeugdzorg

door Artie Ramsodit op 5 oktober 2015

Het zal niemand ontgaan zijn dat per 1 januari 2015 een aantal belangrijke taken in het sociaal domein zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Jeugdzorg is daar één van. Een grote verantwoordelijkheid die erbij is gekomen, niet in de laatste plaats voor de gemeenteraad.

lees verder »

Schuldhulp: hoge drempels en dichte deuren

door Artie Ramsodit op 5 oktober 2015

Bestaanszekerheid is van wezenlijk belang voor iedere Haarlemmer. Wanneer je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen en de schulden zich opstapelen, is van bestaanszekerheid geen sprake meer. De PvdA wil daarom bijdragen aan een effectievere en gerichtere aanpak van schuldhulp in Haarlem.

lees verder »

Een nieuw hart voor Schalkwijk

door Marceline Schopman op 2 oktober 2015

Het lijkt er nu dan eindelijk echt van te gaan komen. Donderdag 1 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Schalkstad 1e fase. Hopelijk komt er nu snel een vernieuwd en verbeterd winkelcentrum voor Schalkwijk.

lees verder »

Week voor de ontmoeting

door Joyce Langenacker op 1 oktober 2015

De afgelopen week was het de week voor de ontmoeting waarbij het thema eenzaamheid centraal stond. In mijn pleidooi bij de opening in ‘Stem in de stad’ gaf ik aan dat het voorkomen van armoede of het bestrijden ervan een van de belangrijkste manieren is om eenzaamheid te voorkomen.

lees verder »

Een kijkje in de keuken van de Haarlemse voedselbank

door Remy Wilshaus op 30 september 2015

258 Haarlemse huishoudens maken gebruik van de voedselbank. Alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen. Elke dinsdag halen zij hun voedselpakket op bij een van de uitdeelpunten in de stad. Bernard Luttikhuis is voorzitter van het bestuur van de Voedselbank Haarlem en omgeving. Hij vertelt over de klanten, de vrijwilligers en de werkwijze van de voedselbank.

lees verder »

Droge voeten en schoon water, dat gaat niet vanzelf

door Redactie op 30 september 2015

Droge voeten en schoon water. Voor Haarlemmers is dat gelukkig heel vanzelfsprekend. En toch gaat dat niet vanzelf. Politieke partijen, ondernemers en natuurbeschermers overleggen in het waterschap met elkaar over hoe we ook in de toekomst de voeten droog en het water schoon houden. De PvdA is benieuwd naar jouw ideeën hierover, praat mee!

lees verder »

Nieuwe bestuursstijl voor Haarlem

door Diana van Loenen op 28 september 2015

In het coalitie-akkoord is een nieuwe bestuursstijl aangekondigd: Een nieuwe manier om Haarlemmers die iets vragen aan of van de gemeente tegemoet te treden. Het college ging daar het afgelopen jaar samen met een aantal raadsleden mee aan de slag.

lees verder »

Toegankelijkheid van peuterspeelzalen

door Artie Ramsodit op 28 september 2015

De PvdA wil meer  aandacht voor de toegankelijkheid van peuterspeelzalen in Haarlem. Peuterspeelzalen helpen kinderen om  straks goed de overstap naar de basisschool te maken.

lees verder »

Team PvdA loopt Heemstedeloop!

door Redactie op 28 september 2015

De PvdA doet ook dit jaar weer mee met de Heemstedeloop. Alle leden en andere belangstellenden uit de regio zijn welkom om mee te lopen in Team PvdA. Voor een rood shirt wordt gezorgd. Schrijf je nú in en doe mee!

lees verder »

Welkom Winkel

door Redactie op 26 september 2015

Het Rode Kruis heeft aan het Donkere Spaarne 32 een Welkom Winkel geopend. Daar kunt u kleding inbrengen voor vluchtelingen. Zie hier waar behoefte aan is en wanneer u terecht kunt.

lees verder »

Internationale Taalklas

door Artie Ramsodit op 25 september 2015

Donderdag 24 september was ik op werkbezoek bij de Internationale Taalklas. Zij zorgen in Haarlem voor onderwijs aan nieuwkomers in de regio Zuid Kennemerland. Nu met de komst van meer vluchtelingen naar Nederland wordt dit nog belangrijker. Het vervoer naar de school is een knelpunt en vraagt aandacht.

lees verder »

In gesprek over Haarlems onderwijs

door Remy Wilshaus op 20 september 2015

Op zondagmiddag 6 september hebben we het nieuwe politieke seizoen geopend met een gesprek over onderwijs in Haarlem. Leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden gingen onder leiding van Marceline Schopman met elkaar in gesprek. Isaac Bullock zorgde voor prachtige live-muziek. Een verslag.

lees verder »

over Sociaal Wijkteams

door Sonja Kagie op 20 september 2015

De vrouwen in de PvdA Haarlem organiseren op woensdag 7 oktober een bijeenkomst over Sociaal Wijkteams.

lees verder »

Rondje Schalkwijk met de wijkraden

door Artie Ramsodit op 18 september 2015

Donderdag 17 september was ik een middag op pad voor een rondje Schalkwijk, Molenwijk, Boerhaavewijk, Meerwijk en Europawijk. Samen met andere raadsleden en de burgemeester. Deze tocht was georganiseerd door de gemeente samen met de wijkraden. We hebben veel gezien en gehoord.

lees verder »

Iets doen voor een vluchteling (III)

door Remy Wilshaus op 18 september 2015

Deze week werd besloten dat de Haarlemse Koepel wordt gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen. De PvdA-fractie steunt dit besluit. Donderdagavond zijn de eerste vluchtelingen aangekomen en ondertussen worden er in de stad talloze initiatieven genomen om hulp te bieden. We praten je bij.

lees verder »

Op naar Velsen over werk, participatie en de PvdA met Hans Spekman

door Redactie op 16 september 2015

De PvdA bestaat volgend jaar 70 jaar. Hoe is het gesteld met de vitaliteit en toekomst-bestendigheid van onze partij? Hoe werken we aan onze organisatie – vooral op het lokale niveau – om ‘m levendig en aantrekkelijk te houden.

lees verder »

Haarlem biedt noodopvang voor asielzoekers

door Jeroen Fritz op 15 september 2015

Haarlem zal meewerken aan tijdelijke noodopvang voor ca. 350 asielzoekers in de voormalige Koepelgevangenis (de Koepel en de Vest). Dat heeft burgemeester Bernt Schneiders na consultatie van de fractievoorzitters in de gemeenteraad bekend gemaakt. De PvdA steunt dit besluit.

lees verder »

Huiswerkbegeleiding voor kinderen van Haarlemmers met een minimum inkomen

door Artie Ramsodit op 11 september 2015

Er is in Haarlem een vergoedingsregeling voor huiswerkbegeleiding. Dat is nu gericht op kinderen van ouders met een minimum inkomen en niet meer op organisaties. Er wordt heel weinig gebruik gemaakt van deze regeling. Daarom ga ik de komende tijd met CDA en SP aan de slag om te zorgen dat de regeling wel gebruikt

lees verder »

Evaluatie minimaregelingen

door Artie Ramsodit op 11 september 2015

Op verzoek van de PvdA is vorige week de evaluatie van minimaregelingen besproken in de commissie Samenleving. Er zijn zaken die steeds beter gaan en zaken die beter kunnen. Binnenkort wordt het nieuwe minimabeleid besproken met de gemeenteraad. Zo komt er een kindpakket en dat vinden we hard nodig.

lees verder »

Iets doen voor een vluchteling (II)

door Remy Wilshaus op 11 september 2015

Op maandagavond 28 september organiseren we een tweede bijeenkomst over de mogelijke hulp die we kunnen bieden aan vluchtelingen die naar Haarlem komen of hier al zijn. Te gast is Tineke Parson, directeur Vluchtelingenwerk Noord-Holland.

lees verder »

Haarlem gastvrij voor vluchtelingen

door Fractie op 8 september 2015

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. Een deel van hen komt in Nederland terecht. Er zijn op korte termijn veel extra opvangplekken nodig om deze mensen onderdak te kunnen bieden. Ook Haarlem moet daar haar steentje aan bijdragen.

lees verder »

Iets doen voor een vluchteling

door Bestuur op 6 september 2015

Duizenden, honderdduizenden mensen wagen hun leven om naar Europa te komen. Op de vlucht voor oorlog of geweld. Op zoek naar een veilige plek, een betere toekomst. Hun omstandigheden zijn schrijnend. We zien de beelden elke dag op tv, we lezen de verhalen elke dag in de krant.

lees verder »

Onderwijs centraal bij opening politiek seizoen

door Martien Brander op 2 september 2015

De vakanties zijn voorbij, het politieke seizoen is weer begonnen. PvdA Haarlem luidt het seizoen in met ‘Onderwijs’ als thema. In een korte talkshow onder leiding van Marceline Schopman verkennen we een paar vragen, samen met enkele gasten.

lees verder »