Nieuws

Serious Request van start

door Jeroen Fritz op 19 december 2014

Donderdag 18 december zijn de drie dj’s van Serious Request opgesloten in het Glazen Huis op de Haarlemse Grote Markt. Woensdag 24 december komen ze pas weer naar buiten. Hopelijk met een fantastisch eindbedrag voor vrouwen en meisjes die tijdens conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld, het doel van Serious Request 2014.

lees verder »

Lokaal sociaal akkoord ondertekend

door Jeroen Fritz op 17 december 2014

Samen werken aan meer banen voor jongeren, mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Met dat doel voor ogen pleitte ik in maart tijdens een verkiezingsdebat voor een lokaal sociaal akkoord tussen gemeente, bedrijven en onderwijs. Vandaag, nog geen jaar later, is deze wens werkelijkheid geworden: het akkoord is ondertekend.

lees verder »

Nieuwe afspraken over beheer en onderhoud

door Floor Roduner op 17 december 2014

Komende donderdag 18 december worden op stadhuis de nieuwe beheer- en onderhoudscontracten voor 2015 getekend. De afgelopen weken is hier in college en raad veel over gesproken en gediscussieerd. De nieuwe contracten hebben het doel om slimmer en goedkoper met ons beheer en onderhoud om te gaan.

lees verder »

Provinciaal programma met Haarlemse invloed

door Afgevaardigden op 14 december 2014

Zaterdag 13 december werden het provinciale verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen vastgesteld. Met ook successen voor Haarlem, want de aanpassingen die we voorstelden op het verkiezingsprogramma werden grotendeels overgenomen. Xander den Uyl en Jan Nieuwenburg staan op verkiesbare plekken op de definitieve kandidatenlijst.

lees verder »

Wie verdient er een verrassing in het nieuwe jaar 2015?

door Bestuur op 12 december 2014

Ken je iemand in de buurt die zich inzet voor buren, vrienden of familie? Iemand die laat zien dat samen veel beter werkt dan ieder voor zich? Doe dan mee aan onze eindejaarsactie en misschien zetten we deze Haarlemmer begin januari in het zonnetje!

lees verder »

Opvangvraag blijft actueel

door Martien Brander op 12 december 2014

Opvang voor mensen zonder dak: het blijft actueel. Op 27 november sprak de gemeenteraad over het besluit van het college om op de Wilhelminalaan een 24-uursopvang te realiseren. Naar aanleiding van dat besluit wilden we nog een aantal dingen duidelijk maken.

lees verder »

Benieuwd naar de lokale PvdA?

door Tessa van den Dolder op 5 december 2014

Ben jij nieuw lid in Haarlem en ben je benieuwd naar de lokale PvdA? Of al langer lid maar wil je meer weten over jouw eigen afdeling? 

lees verder »

Zorg voor kinderen van gedetineerden moet beter

door Artie Ramsodit op 2 december 2014

Kinderen mogen nooit het slachtoffer worden van de misstappen van hun ouders. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat de zorg voor kinderen van wie de moeder een gevangenisstraf heeft gekregen goed geregeld is. Dit is echter in veel gemeenten, waaronder Haarlem, nog niet het geval. Dat blijkt uit onderzoek van de Tweede Kamerfractie van

lees verder »

Joyce Langenacker blogt (2)

door Joyce Langenacker op 28 november 2014

Afscheid en nu weer vooruitkijken en samen aan de slag! Edo Paardekoper, zoals hij zich zelf omschrijft: vrijwilliger, kennisdeler, belangenbehartiger in zorg onder andere in onze stad, sprak mij via Facebook aan wanneer ik weer een weblog zou schrijven. Terecht en ook goed, want ik besef dat het tijd vinden voor even terugkijken er snel

lees verder »

Politiek café tijdens 3FM Serious Request

door Bestuur op 28 november 2014
Foto 3FM

Op een steenworp afstand van het Glazen Huis op de Haarlemse Grote Markt organiseert de PvdA Haarlem op zondagmiddag 21 december een politiek café over het bestrijden van seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen.

lees verder »

D66 draagt Jeroen van Spijk voor als nieuwe wethouder

door Jeroen Fritz op 27 november 2014

D66 draagt Jeroen van Spijk voor als nieuwe wethouder. Hij zal de vorige maand afgetreden wethouder Ewout Cassee opvolgen als wethouder financiën en ruimtelijke ordening.

lees verder »

Team PvdA loopt Zandvoort Loopt!

door Jan Nieuwenburg op 27 november 2014

LOOP JE MEE voor 3FM Serious Request?         De PvdA Haarlem en de PvdA Zandvoort doen op 21 december mee met Zandvoort Loopt en steunen daarmee Zandvoort loopt voor 3FM Serious Request/Het Glazen Huis dat dit jaar op de Haarlemse Grote Markt staat. De PvdA nodigt leden en belangstellenden uit om mee

lees verder »

Piketty in Velsen (IJmuiden)

door Redactie op 27 november 2014

De PvdA afdeling  Velsen heeft op 10 december een thema avond georganiseerd over de theorieën van Thomas Piketty. De te voeren discussie wordt ingeleid door Alman Metten (oud Europarlementariër) en Henk Nijboer ( 2e kamerlid PvdA en woordvoerder financiën).

lees verder »

Team PvdA doet mee met Patronaat Popquiz en zoekt versterking!

door Remy Wilshaus op 26 november 2014

In het Patronaat wordt regelmatig een popquiz georganiseerd. De volgende editie vindt plaats op zondagmiddag 28 december en Team PvdA doet mee. We zijn nog op zoek naar enkele leden om ons team te versterken. Ben jij er bij? De PvdA is een vereniging van leden en we organiseren uiteenlopende activiteiten. Vaak zijn dat politieke

lees verder »

Voorbereiding congres

door Adri Kemps op 26 november 2014

‘s Avonds 7 januari om 20:00 uur zijn Haarlemse leden welkom op een speciale bijeenkomst ter voorbereiding van het landelijk PvdA Congres op 17 en 18 januari 2015.

lees verder »

In memoriam Ab van Schooten – ‘belangrijke naoorlogse bestuurder’

door Stan Kaatee op 25 november 2014

Kort na het overlijden van Jan Haverkort is opnieuw een icoon uit de geschiedenis van de PvdA Haarlem overleden. Ab van Schooten was eveneens twee maal lijsttrekker van de afdeling in 1982 en 1986, net als Jan Haverkort (1994 en 1998). Tussen 1980 en 1990 was hij wethouder van onze stad.

lees verder »

Veiligheid Haarlemmers krijgt prioriteit

door Jeroen Fritz op 17 november 2014

Zaken die Haarlemmers het meest direct raken krijgen de prioriteit van politie en gemeentelijke handhavers. Dat blijkt uit het Integrale Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018, dat donderdag 13 november werd besproken in de raadscommissie Bestuur.

lees verder »

Wachttijden in de schuldhulpverlening voorkomen

door Artie Ramsodit op 14 november 2014

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten worden voorkomen. Er zijn nu geen formele wachtlijsten en dat is positief. De PvdA is van mening dat ook wachttijden tijdens de schuldhulpverlening en ondersteuning in het budgetbeheer zo kort mogelijk moeten zijn.

lees verder »

Impact verhuisplicht vereist zorgvuldig afwegingskader

door Artie Ramsodit op 14 november 2014

Tijdens de besluitvorming van de verordeningen over de decentralisaties op 30 oktober in de gemeenteraad kwam ook de verhuisplicht aan de orde. De verhuisplicht kan door het college worden opgelegd aan mensen in de bijstand. De PvdA heeft een amendement ingediend om te zorgen dat het college toepassing van deze verhuisplicht zeer zorgvuldig afweegt.

lees verder »

De straat op: niet alleen omdat het moet

door Jeroen Fritz op 13 november 2014

‘PvdA’ers verplicht de straat op’, kopte de Volkskrant vanochtend. Een wat armoedige samenvatting van het rapport ‘Politiek van Waarde’, dat vandaag is gepresenteerd. Een relevant rapport, over hoe we onze waarden weer meer richtinggevend kunnen laten zijn in het handelen van PvdA-politici.

lees verder »

JOIN US

door Bestuur op 11 november 2014

Ben jij nieuw lid of ben je al langer lid en zoek je jouw weg binnen de afdeling én kom je naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 november?

lees verder »

Minimagelden maximaal benutten voor armoedebestrijding

door Artie Ramsodit op 11 november 2014

Door PvdA minimagelden vanaf 2015 volledig ingezet voor bestrijding van armoede.

lees verder »

Popschool en oefenruimtes voor Haarlem Popstad

door Sidney Visser op 10 november 2014

Haarlem presenteert zich naar buiten toe graag als Muziek- en Popstad. Niet zo vreemd als er gekeken wordt naar het muzikale talent uit deze stad dat de afgelopen tijd doorgebroken is. Dat is iets waar we als Haarlemmers best behoorlijk trots op mogen zijn.

lees verder »

Camera’s voor transparante raad

door Martien Brander op 9 november 2014

De Haarlemse raads- en commissievergaderingen moeten op beeld worden vastgelegd. Er moet snel onderzocht worden hoe dat vorm kan krijgen. Een  motie met die strekking, op initiatief van de PvdA is donderdag tijdens de begrotingsbehandeling met grote meerderheid aangenomen.

lees verder »

Inbreng Jeroen Fritz over Begroting 2015

door Jeroen Fritz op 7 november 2014

Afgelopen week debatteerde de Haarlemse gemeenteraad over de begroting 2015. Lees hier mijn verhaal in eerste termijn terug. De tekst is niet letterlijk zo uitgesproken, maar vormde wel de hoofdlijn van mijn verhaal.

lees verder »