Nieuws

Werkbezoeken “Beschut werken”

door Hannah-Martha van der Stel op 26 januari 2015

De PvdA-werkgroep werk, bestaande uit raadsleden en betrokken leden, bezoekt de komende weken een viertal organisaties. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij één van onderstaande werkbezoeken.    

lees verder »

Boekenclub van start. Lees en praat je mee?

door Remy Wilshaus op 25 januari 2015

Ben je gek op lezen én geïnteresseerd in de politiek? In het voorjaar van 2015 start de PvdA Haarlem met een boekenclub voor leden en alle andere belangstellenden. Sluit je aan! Elk kwartaal lezen we een boek en komen we op een zondagmiddag bij elkaar om het boek te bespreken. Elke bijeenkomst start met een

lees verder »

Vrouwendag 8 maart 2015

door Sonja Kagie op 22 januari 2015

Vrouwen & wijken. De Haarlemse vrouwen in de PvdA en de vrouwen van de PvdA Noord-Holland organiseren op zondag 8 maart weer een bijeenkomst in het kader van internationale vrouwendag.

lees verder »

Schandalig handelen van Viva thuiszorg

door Martien Brander op 16 januari 2015

Na 1 januari heeft Viva ervoor gekozen om alle huishoudelijke hulpen toe te wijzen aan nieuwe mensen. Dat betekent heel veel mensen in een keer hun oude hulp zijn kwijtgeraakt. Voor veel mensen is dat heel vervelend en het leidt tot reacties van onbegrip en soms paniek.

lees verder »

Pensioen zzp’er is veilig bij aanvraag bijstand

door Artie Ramsodit op 16 januari 2015

Zzp’ers hoeven niet eerst hun pensioen op te eten, voordat ze een bijstandsuitkering krijgen. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan gemeenten laten weten. De wijziging, waar onder meer door Haarlem op werd aangedrongen, is het gevolg van het Pensioenakkoord dat in december werd gesloten.

lees verder »

Joyce Langenacker blogt (3)

door Joyce Langenacker op 15 januari 2015
Foto gemeente Haarlem

PvdA-wethouder Joyce Langenacker besteedt in deze nieuwe blog onder meer aandacht aan de toekomst van de sociale werkplaats, het lokaal sociaal akkoord, Serious Request en de strijd tegen armoede.      

lees verder »

PvdA bezoekt moskee Zoetestraat

door Jeroen Fritz op 15 januari 2015
Foto Sidney Visser

Maandag 12 januari bezocht de Haarlemse PvdA-fractie de Marokkaanse Arrahman moskee aan de Zoetestraat. Met het bestuur van de moskee gingen we in gesprek over onder meer de gebeurtenissen in Parijs en het voorkomen van radicalisering.

lees verder »

Haarlemmers in het zonnetje gezet

door Jeroen Fritz op 11 januari 2015

Voor het tweede jaar op rij vroeg de PvdA dit jaar aan u wie een verrassing verdient in het nieuwe jaar. Vier van deze Haarlemmers, die elke dag laten zien dan samen beter werkt dan ieder voor zich, mocht ik tijdens de nieuwjaarsborrel in het zonnetje zetten.

lees verder »

Over vrijheid en goed werk

door Remy Wilshaus op 11 januari 2015

Op zaterdagavond 10 januari vond onze nieuwjaarsborrel plaats in het café van de Toneelschuur. Het was een druk bezochte en gevarieerde bijeenkomst met korte toespraken, live muziek en vier Haarlemmers die in het zonnetje werden gezet.

lees verder »

Vanavond demonstratie, sluit je aan!

door Remy Wilshaus op 8 januari 2015

Vanavond, donderdagavond 8 januari, komen Haarlemmers samen. We komen samen om te demonstreren en als steunbetuiging voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Parijs. Wij roepen Haarlemmers op om zich aan te sluiten. Omdat we samen staan voor de vrijheid en veiligheid in onze democratische samenleving. Maar ook omdat we ons uitspreken tegen

lees verder »

Ook sociaal bouwen in Zuidwest

door Marceline Schopman op 7 januari 2015

De PvdA wil een ongedeelde stad. Niet alleen aan de oostkant van het Spaarne, maar ook aan de westkant moeten daarom sociale huurwoningen worden gebouwd. Bijvoorbeeld in het project Vitae Vesper in Haarlem-Zuidwest, waar corporatie Pre Wonen nu alleen dure koopwoningen wil bouwen.

lees verder »

Zorg in de buurt

door Redactie op 6 januari 2015

Volg de veranderingen, deel uw ervaringen op de speciale landelijke website.

lees verder »

Een oud en een nieuw jaar

door Remy Wilshaus op 31 december 2014

Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar is het een goed gebruik om de balans op te maken. Om terug te blikken op het oude jaar 2014 en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2015. Als afdelingsvoorzitter richt ik de blik op onze vereniging en onze activiteiten.

lees verder »

Wat heeft de PvdA in 2014 bereikt?

door Jeroen Fritz op 31 december 2014

Wat heeft de PvdA in Haarlem afgelopen jaar zoal kunnen bereiken? Een kleine greep uit de resultaten die wij in 2014, samen met u, konden boeken in de gemeenteraad. Voor een Haarlem dat werkt!

lees verder »

Heldere afspraken over Werkpas

door Artie Ramsodit op 30 december 2014

De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn per 1 januari 2015 samen eigenaar van Werkpas. Dit is het resultaat van het ontvlechten van de sociale werkvoorziening Paswerk van andere activiteiten. Hierdoor wordt per 1 januari 2015 80% van de dagbesteding en re-integratie activiteiten voor Haarlemmers uitgevoerd door Werkpas.

lees verder »

Moeders in detentie; kindcheck door Coördinatiepunt Nazorg

door Artie Ramsodit op 30 december 2014

Kinderen mogen nooit het slachtoffer worden van de misstappen van hun ouders. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat de zorg voor kinderen van wie de moeder een gevangenisstraf heeft gekregen goed geregeld is. Inmiddels zijn de vragen van de PvdA hierover beantwoord. 

lees verder »

Definitief afschaffen van eigen bijdrage huiswerkbegeleiding

door Artie Ramsodit op 30 december 2014

De PvdA wil dat de eigen bijdrage voor huiswerkbegeleiding voor Haarlemmers met een minimuminkomen zo snel mogelijk ook formeel wordt afgeschaft. De huidige situatie, waarbij de eigen bijdrage in de beleidsregels staat, maar in de praktijk niet verplicht wordt gesteld, is onnodig en verwarrend.

lees verder »

Geen uitsluiting aan de poort voor de indicatie beschut werk

door Artie Ramsodit op 30 december 2014

De PvdA vindt dat de gemeente Haarlem goed moet regelen dat alle mensen met een arbeidsbeperking ook als zodanig worden herkend. De uitwerking voor beschut werk moet echter nog komen. Daarom wil de PvdA niet dat er regels worden vastgelegd voor de voorselectie en keuring voor beschut werk zonder dat duidelijk is hoe het zit

lees verder »

Voorlezen voor Serious Request

door Artie Ramsodit op 30 december 2014

De fractie van de PvdA Haarlem en de voorzitter van het PvdA bestuur deden met plezier mee aan de poging van de bibliotheek om het wereldrecord voorlezen te verbreken tijdens Serious Request. Ook zijn er diverse PvdA leden gespot die hebben ook hebben voorgelezen, onder andere Hella van de Beek en Erica Bastiaans.

lees verder »

Politiek café met cash voor #SR14

door Martien Brander op 22 december 2014

Marceline Schopman leidde zondag 21 december een gesprek over het thema van Serious Request: seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in conflictgebieden. Natuurlijk werd ook gecollecteerd voor het glazen huis met een mooie opbrengst: ruim €870,-

lees verder »

Serious Request van start

door Jeroen Fritz op 19 december 2014

Donderdag 18 december zijn de drie dj’s van Serious Request opgesloten in het Glazen Huis op de Haarlemse Grote Markt. Woensdag 24 december komen ze pas weer naar buiten. Hopelijk met een fantastisch eindbedrag voor vrouwen en meisjes die tijdens conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld, het doel van Serious Request 2014.

lees verder »

Lokaal sociaal akkoord ondertekend

door Jeroen Fritz op 17 december 2014

Samen werken aan meer banen voor jongeren, mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Met dat doel voor ogen pleitte ik in maart tijdens een verkiezingsdebat voor een lokaal sociaal akkoord tussen gemeente, bedrijven en onderwijs. Vandaag, nog geen jaar later, is deze wens werkelijkheid geworden: het akkoord is ondertekend.

lees verder »

Nieuwe afspraken over beheer en onderhoud

door Floor Roduner op 17 december 2014

Komende donderdag 18 december worden op stadhuis de nieuwe beheer- en onderhoudscontracten voor 2015 getekend. De afgelopen weken is hier in college en raad veel over gesproken en gediscussieerd. De nieuwe contracten hebben het doel om slimmer en goedkoper met ons beheer en onderhoud om te gaan.

lees verder »

Provinciaal programma met Haarlemse invloed

door Afgevaardigden op 14 december 2014

Zaterdag 13 december werden het provinciale verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen vastgesteld. Met ook successen voor Haarlem, want de aanpassingen die we voorstelden op het verkiezingsprogramma werden grotendeels overgenomen. Xander den Uyl en Jan Nieuwenburg staan op verkiesbare plekken op de definitieve kandidatenlijst.

lees verder »

Wie verdient er een verrassing in het nieuwe jaar 2015?

door Bestuur op 12 december 2014

Ken je iemand in de buurt die zich inzet voor buren, vrienden of familie? Iemand die laat zien dat samen veel beter werkt dan ieder voor zich? Doe dan mee aan onze eindejaarsactie en misschien zetten we deze Haarlemmer begin januari in het zonnetje!

lees verder »