Nieuws

Team PvdA loopt Letterenloop en Grachtenloop, doe mee!

door Redactie op 15 mei 2015

Onder de bezielende leiding van Jan Nieuwenburg (Statenlid PvdA Noord-Holland, oud-raadslid en oud-wethouder) doet een groep leden mee met verschillende hardloopwedstrijden. Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen als onderdeel van Team PvdA!

lees verder »

Duidelijkheid over fiscaal parkeren

door Moussa Aynan op 13 mei 2015

De Haarlemse coalitiefracties D66, PvdA, GroenLinks en CDA zijn blij dat het college van B&W alsnog inspraak over het fiscaliseren van parkeren gaat houden. Door het moderniseren gelijktijdig te behandelen wordt recht gedaan aan de samenhang tussen beide onderwerpen.

lees verder »

30 mei: PvdA in de buurt én buurtbarbecue met Ronald Plasterk

door Campagneteam op 4 mei 2015
Foto PvdA op Flickr

Elke maand gaan we een keer van deur tot deur om van bewoners te horen wat er goed gaat, wat er beter moet en wat de politiek daar aan kan doen. Op zaterdag 30 mei zijn we in Delftwijk en daar organiseren we aansluitend een buurtbarbecue, ook minister Ronald Plasterk is daarbij aanwezig. Iedereen is welkom!

lees verder »

Werk met werk maken bij onderhoud

door Floor Roduner op 4 mei 2015

Bij sommige projecten voor groot onderhoud wil de gemeente werk met werk maken door bijvoorbeeld meteen ook de verkeersveiligheid of bereikbaar voor fietsers te verbeteren. Hier is echter geen geld voor. Samen met D66 heeft de PvdA een voorstel gedaan, waardoor veel van deze projecten toch kunnen worden uitgevoerd.

lees verder »

Niemand moet in Haarlem op straat hoeven slapen

door Jeroen Fritz op 23 april 2015

Niemand moet in Haarlem op straat hoeven slapen. De PvdA Haarlem maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Dat standpunt is met het gisteren in Den Haag gesloten akkoord niet veranderd. Indien nodig willen wij in Haarlem een minimale opvang blijven bieden voor iedereen die op straat staat.

lees verder »

Fiscaal parkeren: hoe zit het echt?

door Moussa Aynan op 16 april 2015

Vanmiddag gaan we in de gemeenteraad praten over het invoeren van fiscaal parkeren. Aan de vele reacties op social media en op straat, blijkt dat er veel onduidelijk is. Wat gaat er veranderen in de wijken waar bewoners nu met een vergunning hun auto mogen parkeren?

lees verder »

Evaluatie Serious Request positief

door Jeroen Fritz op 10 april 2015

Afgelopen december stond het Glazen Huis van Serious Request op de Haarlemse Grote Markt. Hoe is dat gegaan? En wat heeft het de stad opgeleverd? Donderdag 9 april besprak de raadscommissie Bestuur de evaluatie van Serious Request. De raad was unaniem positief.

lees verder »

Overstappen naar andere bank moet makkelijker

door Jeroen Fritz op 10 april 2015

Door de recente schandalen met loonsverhogingen en bonussen bij ABN Amro en ING, willen veel Haarlemmers van bank wisselen. Het doorgeven van een gewijzigd rekeningnummer aan de gemeente blijkt echter lastig. De PvdA wil dat dit simpel digitaal kan.

lees verder »

Tijdelijke invulling van de Koepel?

door Marceline Schopman op 10 april 2015

Onlangs is bekend geworden dat de Koepelgevangenis niet per 1 januari 2016, maar al per 1 juli aanstaande leeg komt te staan. Dat biedt interessante mogelijkheden om de minimaal 9 maanden leegstand van de Koepel te overbruggen met een tijdelijke invulling.

lees verder »

Figee Fietsbrug: een brug slaan naar de Waarderpolder

door Marceline Schopman op 4 april 2015

De gemeenteraad heeft donderdag 2 april ingestemd met de aanleg van een fietsbrug over de Industriehaven in de Waarderpolder, de zogenaamde Figee Fietsbrug. Een belangrijke stap voor de werkgelegenheid en ondernemers in de Waarderpolder.

lees verder »

Van Waarde Lokaal gaat van start

door Remy Wilshaus op 3 april 2015

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen, voor de jeugdzorg en voor de hulp bij het vinden van passend werk. Dat zorgt voor veranderingen en samen met de Wiardi Beckman Stichting gaan we deze veranderingen volgen. Help je mee?

lees verder »

Haarlemmerhout: doe het in een keer goed

door Floor Roduner op 2 april 2015

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad het voorstel besproken om extra geld ter beschikking te stellen voor het verfraaien van de Haarlemmerhout. Nadat wij ook al eerder in de commissie beheer hier kritische vragen aan de wethouder over hebben gesteld, hebben wij in de raad tegen dit voorstel gestemd.

lees verder »

Vertel uw ervaringen met de zorg

door Martien Brander op 1 april 2015

Sinds 1 januari zijn er veel zorgtaken naar de gemeente gekomen. Er is veel tijd en aandacht aan de voorbereiding gegeven, maar hoe gaat het nu eigenlijk? De PvdA organiseert een bijeenkomst om ervaringen te inventariseren. Krijgen Haarlemmers de juiste zorg? Gaat het goed of moeten er dingen beter?

lees verder »

Wie wil voor een ander DE startkabel zijn?

door Conny Kaper op 27 maart 2015

In de werkgroep Werk van de PvdA Haarlem zijn wij druk bezig met het vormgeven van een aantal zaken rond het thema Werk, waarbij de focus ligt op inzicht krijgen en praktisch bezig zijn. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

lees verder »

Geen onderscheid tussen moeder en vader bij taalachterstand

door Jeroen Fritz op 20 maart 2015

Kinderen van ouders die slecht Nederlands spreken kunnen in Haarlem extra hulp krijgen om taalachterstanden te voorkomen. Maar nu blijkt dat peuters hier enkel voor in aanmerking komen wanneer de moeder anderstalig is, maar niet wanneer de vader geen Nederlands spreekt. De PvdA vindt dit niet van deze tijd.

lees verder »

Minder regels, meer werk

door Artie Ramsodit op 20 maart 2015

Veel mensen zijn op zoek naar werk en weten niet waar te beginnen. Veel werkgevers willen mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen maar komen dan in een woud van regels terecht. Tegelijkertijd hebben veel mensen die werk zoeken goede ideeën en helpen ze elkaar. Bijvoorbeeld via zelforganisaties zoals De broekriem en Dreams2work.

lees verder »

Door met herstel: stem PvdA!

door Redactie op 14 maart 2015

Op 18 maart bepalen we samen de toekomst van Nederland. De afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land vindt langzaam de weg naar boven. De economie groeit weer, steeds meer werkzoekenden vinden een baan, huizen worden weer verkocht.

lees verder »

Xander den Uyl, nr. 5 PvdA Noord-Holland

door Xander den Uyl op 12 maart 2015

Mijn naam is Xander den Uyl en ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten voor Noord-Holland. Ik sta op plaats 5 van de PvdA en woon in Haarlem. Graag vertel ik over mijzelf en waarom het belangrijk is PvdA te stemmen op woensdag 18 maart!

lees verder »

Jan Nieuwenburg, nr. 7 PvdA Noord-Holland

door Jan Nieuwenburg op 12 maart 2015

Op woensdag 18 maart kunt u stemmen voor Provinciale Staten. Doen! Het zijn belangrijke verkiezingen waarbij u de politieke koers voor de komende vier jaar bepaalt. Met uw stem heeft u ook invloed op de koers van ons land. Provinciale Staten kiezen namelijk ook de leden van de Eerste Kamer.

lees verder »

Eric Bloembergen, nr. 19 PvdA Noord-Holland

door Eric Bloembergen op 12 maart 2015

Pete Seger en Joan Baez zongen ooit over “Think global and act local” . En dat is voor mij nog steeds actueel en zelfs steeds meer! Ik ben Eric Bloembergen en ben kandidaat voor de Provinciale Staten namens de Partij van de Arbeid, op Lijst 2 nummer 19.

lees verder »

Minister Jet Bussemaker zaterdag 14 maart in Haarlem

door Campagneteam op 11 maart 2015

Zaterdag 14 maart is minister Jet Bussemaker in Haarlem. Zij deelt rozen uit en krijgt een plan aangeboden om de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te verbeteren. Ook gaat de minister in gesprek over vrijheid en discriminatie met vertegenwoordigers van Haarlemse maatschappelijke organisaties.

lees verder »

Binnen jaar snel internet in heel Haarlem

door Jeroen Fritz op 11 maart 2015

Haarlem krijgt binnen een jaar snel internet van breedbandkwaliteit in de gehele stad. Dat heeft PvdA-wethouder Joyce Langenacker afgesproken met KPN en Reggefiber. Daarnaast zal komende jaren het kopernet worden vervangen door glasvezel, te beginnen in Haarlem-Noord en bij nieuwbouw.

lees verder »

Vrouwen zijn de oren en ogen van de wijk

door Marith Rebel-Volp op 8 maart 2015

Vandaag, zondag 8 maart, is het internationale vrouwendag. In Haarlem vieren we dat met een bijeenkomst over de kracht van de wijken waarbij iedereen van harte welkom is! Veel taken gaan naar de gemeenten. Hoe groot is de betrokkenheid en de rol van vrouwen in een wijk?

lees verder »

Tour van de Toekomst met Marith Rebel en Tanja Jadnanansing

door Campagneteam op 7 maart 2015

Op vrijdag 13 maart gaan PvdA Tweede Kamerleden Marith Rebel en Tanja Jadnansing Noord-Holland in voor de Tour van de Toekomst! Wat biedt de provincie jonge mensen? Kunnen zij werken en wonen en wat zijn de kansen en uitdagingen op dat gebied in Noord-Holland?

lees verder »

Job Cohen leest verkiezingsprogramma voor

door Campagneteam op 7 maart 2015

De PvdA Noord-Holland heeft een luisterversie gemaakt van ons verkiezingsprogramma. Job Cohen vertelt in bondige en begrijpelijke taal waar de Partij van de Arbeid in Noord-Holland voor staat.

lees verder »