Nieuws

Buurtgesprek in Boerhaavewijk – een verslag

door Remy Wilshaus op 31 januari 2016
Foto Esther van Dokkum

Op zaterdag 30 januari waren vrijwilligers van de PvdA in Boerhaavewijk om met bewoners te praten over hun buurt. Eerst gingen we in tweetallen langs de deuren, daarna was er een buurtgesprek in wijkcentrum De Ringvaart. Hier lees je het verslag van het buurtgesprek.

lees verder »

Woonvisie: samen delen voor een ongedeelde stad

door Marceline Schopman op 25 januari 2016

Iedere Haarlemmer moet binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kunnen vinden, zowel aan de westkant als aan de oostkant van het Spaarne. Daar staan en gaan we voor. De betaalbaarheid en de beschikbaarheid van m.n. sociale huurwoningen, staat momenteel echter onder grote druk.

lees verder »

Kindpakket: geen kinderen van de rekening

door Artie Ramsodit op 24 januari 2016

Kinderen moeten niet de dupe worden van geldzorgen. Daarom komt er in Haarlem een kindpakket op voorstel van de PvdA. Het kindpakket bundelt alle regelingen die er zijn tot 1 pakket zodat aanvragen een stuk makkelijker wordt. Nu blijft er geld liggen bij de gemeente omdat ouders onbekend zijn met de regelingen of het aanvragen

lees verder »

Vaste lasten geen kopzorgen voor gezinnen in armoede

door Artie Ramsodit op 24 januari 2016

Als gezinnen langdurig van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn, kunnen er grote financiële tekorten ontstaan. Dit kan resulteren in huisuitzetting, afsluiting van gas water licht en het mijden van zorg. Daarom wordt het voor deze gezinnen mogelijk om hun vaste lasten direct te laten betalen via hun bijstandsuitkering.

lees verder »

Denk mee over de nieuwe burgemeester

door Redactie op 20 januari 2016

Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders aangekondigd dat hij met ingang van 1 september 2016 zijn werk voor Haarlem stopt. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek is naar een nieuwe burgemeester. Via een digitale peiling kunt u meedenken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

lees verder »

Wandelpromenade Molenwijk wordt opgeknapt

door Floor Roduner op 19 januari 2016
Foto Gemeente Haarlem

Heel Haarlem heeft recht op een veilige en goede leefomgeving. Daarom steunt de PvdA dat het achterstallig onderhoud bij de wandelpromenade in Molenwijk wordt aangepakt. Donderdag 7 januari was in de gemeentecommissie beheer ook van de rest van de Haarlemse partijen unanieme steun voor het collegevoorstel om de promenade voor 3,3 miljoen te herstellen.

lees verder »

Verslag gesprek over armoede

door Diana van Loenen op 19 januari 2016

In januari staat de nieuwe armoede-aanpak op de agenda van de gemeenteraad en daarom organiseerde de fractie in december een bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp.

lees verder »

Vervolgonderzoek naar Blijf Groep

door Martien Brander op 15 januari 2016

Als er in een gezin huiselijk geweld voorkomt is het soms nodig om tijdelijk op een andere plek dan thuis opgevangen te worden. In zulke (vrouwen)opvang hoor je veilig te zijn, je hoort er geholpen te worden en het hoort er natuurlijk schoon te zijn. Er zijn ernstige vragen over Blijf Huis Heemskerk.

lees verder »

Hoe gaat het in Boerhaavewijk?

door Redactie op 14 januari 2016

Wat gaat er goed en wat moet er beter? Regelmatig zijn we in een buurt om dit met bewoners te bespreken. Zaterdag 30 januari zijn we in de Boerhaavewijk. We gaan van deur tot deur en organiseren een buurtgesprek. Kom je ook?

lees verder »

Haarlemmers in het zonnetje gezet

door Jeroen Fritz op 11 januari 2016

Voor het derde jaar op rij vroeg de PvdA dit jaar aan u wie een verrassing verdient in het nieuwe jaar. Zes van deze Haarlemmers, die elke dag laten zien dan samen beter werkt dan ieder voor zich, mocht ik tijdens de nieuwjaarsborrel in het zonnetje zetten.

lees verder »

Burgemeester Bernt Schneiders vertrekt na de zomer

door Jeroen Fritz op 5 januari 2016

Burgemeester Bernt Schneiders zal na de zomer vertrekken als burgemeester van Haarlem. Hij is dan tien jaar burgemeester van onze stad. Bernt gaat na zijn aftreden aan de slag als directeur van het VSB Fonds.

lees verder »

Gelukkig nieuwjaar!

door Redactie op 1 januari 2016

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar! Een jaar waarin we naar elkaar omkijken en ons samen blijven inzetten voor een Haarlem dat werkt.

lees verder »

Van het oude naar het nieuwe jaar

door Remy Wilshaus op 31 december 2015

In de laatste dagen van het jaar nemen veel mensen een momentje de tijd om de balans op te maken. Om terug te blikken op het oude jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Om te leren van wat er goed ging en van wat er beter moet. Om met nieuwe plannen en

lees verder »

Wat heeft de PvdA in 2015 bereikt?

door Jeroen Fritz op 29 december 2015

Wat heeft de PvdA in Haarlem afgelopen jaar zoal kunnen bereiken? Een kleine greep uit de resultaten die wij in 2015, samen met u, konden boeken in de gemeenteraad. Voor een Haarlem dat werkt!

lees verder »

Haarlem jeugdloonvrij

door Jeroen Fritz op 16 december 2015

Iedere Haarlemmer verdient een eerlijk loon, ook jongeren. Daarom willen PvdA en SP dat Haarlem zich jeugdloonvrij verklaart. Dit in navolging van onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. Donderdag 17 december nam de gemeenteraad hierover een motie aan.

lees verder »

PvdA steunt noodopvang vluchtelingen in Boerhaavekliniek

door Jeroen Fritz op 16 december 2015

Er komt een tweede noodopvang voor vluchtelingen in Haarlem. Wanneer de raad donderdag 17 december instemt, zal na de Koepel begin volgend jaar ook de voormalige Boerhaavekliniek in Schalkwijk voor maximaal één jaar in gebruik worden genomen voor de opvang van 450 vluchtelingen. De PvdA steunt dit besluit.

lees verder »

Leden bepalen de koers, online!

door Redactie op 8 december 2015

De PvdA wil dat alle leden mee kunnen praten. Op congressen, maar ook online. Voor het Congres van 13 februari kunnen bij wijze van proef alle leden nu hun motie indienen over Van Waarde.

lees verder »

Vervoer beter gebundeld

door Martien Brander op 4 december 2015

Mobiliteit is voor mensen heel belangrijk. Ook als je minder goed ter been bent of er begeleiding nodig is bij het vervoer, moeten mensen zich kunnen verplaatsen. Daarom hebben we doelgroepenvervoer. De gemeente is vanaf 2017 voor alle vormen hiervan verantwoordelijk. Een mooie kans om het vervoer beter te bundelen.

lees verder »

Denk mee over een beter armoedebeleid

door Fractie op 4 december 2015

Iedereen moet een eerlijke kans hebben om het beste uit zichzelf te halen. Daarom wil de PvdA armoede zoveel mogelijk voorkomen. Daar is in het Haarlemse coalitieakkoord extra geld voor uitgetrokken. Op woensdagavond 16 december organiseert de PvdA-fractie in Haarlem een gesprek over de bestrijding van armoede.

lees verder »

Wie verdient er een verrassing in het nieuwe jaar 2016?

door Bestuur op 3 december 2015

Ken je iemand in de buurt die zich inzet voor buren, vrienden of familie? Iemand die laat zien dat samen veel beter werkt dan ieder voor zich? Doe dan mee aan onze nieuwjaarsactie en misschien zetten we deze Haarlemmer begin januari in het zonnetje!

lees verder »

Column: bureaucratie en regelgeving

door Redactie op 1 december 2015

De PvdA wil minder overbodige regels en meer service voor ondernemers. Zo willen we overbodige bureaucratie voorkomen. Met wat voor bureaucratie krijgen ondernemers soms te maken? Gerben Brakeboer vertelt erover in een column.

lees verder »

Conny Kaper nieuwe secretaris afdelingsbestuur

door Bestuur op 27 november 2015

Op dinsdagavond 24 november is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuwe secretaris voor het afdelingsbestuur gekozen: Conny Kaper. Zij is al een paar jaar actief binnen de afdeling en stelt zich graag nogmaals aan iedereen voor.

lees verder »

PvdA in de Amsterdamse buurten – een verslag

door Remy Wilshaus op 27 november 2015

Op zaterdag 21 november zijn we van deur tot deur gegaan in de Amsterdamse buurt. Om te horen wat er goed gaat en beter moet. We hebben met enkele tientallen bewoners persoonlijk gesproken. Daarna was er een buurtgesprek met bewoners in wijkcentrum ’t Broederhuis. Een verslag van deze dag (met foto’s).

lees verder »

Regionaal plan voor extra opvang vluchtelingen

door Jeroen Fritz op 19 november 2015

Samen met de gemeenten in de regio heeft Haarlem een plan gemaakt voor extra opvangplekken voor vluchtelingen en huisvesting van mensen met een verblijfsstatus in onze regio. Het betreft ook een aantal locaties in Haarlem. Deze locaties worden komende tijd eerst besproken met omwonenden, waarna de raad een definitief besluit neemt.

lees verder »

Op bezoek bij Haarlem Effect

door Fractie op 19 november 2015

Via Twitter werd de fractie onlangs uitgenodigd voor een bezoek aan welzijnsorganisatie Haarlem Effect. De fractie maakte op maandagavond 16 november bij jongerencentrum Flinty’s kennis met diverse medewerkers van de organisatie. Zij vertelden hoe zij zich elk op hun eigen terrein inzetten voor het welzijn van Haarlemmers en in het bijzonder kwetsbare groepen.

lees verder »