Nieuws

In gesprek over nieuw evenementenbeleid

door Marceline Schopman op 17 september 2014

Deze week ontstond er onrust onder de organisatoren van grote evenementen over een verhoging van de leges van vergunningen. De PvdA vindt het belangrijk dat leges kostendekkend zijn, maar vraagt het college met organisatoren in gesprek te gaan over hoe de bezuinigingen op evenementen het best vorm gegeven kan worden.

lees verder »

Een nieuw seizoen, een nieuw afdelingsbestuur

door Remy Wilshaus op 17 september 2014

Afgelopen zondag 7 september werd het politieke seizoen geopend in het Meterhuis. We kijken terug op een leuke middag met een talkshow over de Haarlemse creatieve economie en live muziek. Een week eerder kwam het nieuwe afdelingsbestuur, bestaande uit vijf leden, samen om de plannen en ideeën voor het nieuwe politieke seizoen uit te wisselen

lees verder »

Werk, Werk, Werk!

door Sonja Kagie op 16 september 2014

De Haarlemse vrouwen in de PvdA organiseren op woensdag 8 oktober een bijeenkomst met de titel: Werk, Werk, Werk!       In aanwezigheid van Mei Li Vos, gaan we het o.a. hebben over:

lees verder »

De toekomst van de wijkraden

door Jeroen Fritz op 10 september 2014

Dinsdag 9 september was ik aanwezig bij een discussie van de wijkraad Patrimoniumbuurt over de toekomst van de wijkraden. Verschillende wijkraden maken zich zorgen over de toekomst, omdat de gemeente wil korten op wijkraden. Hoe zit het nu eigenlijk?

lees verder »

Op bezoek bij het wijkteam

door Martien Brander op 5 september 2014

De fractie gaat de buurt in. We zetten de gewoonte uit de vorige periode voort om op locatie met Haarlemmers te spreken. Maandag 1 september brachten we met de fractie en een aantal geïnteresseerde leden een bezoek aan het wijkteam in Haarlem Oost. Een inspirerend bezoek!

lees verder »

Week van de alfabetisering 7 t/m 14 september: taalachterstand

door Artie Ramsodit op 5 september 2014

Er gaat een wereld voor je open wanneer je kunt lezen en schrijven: een wereld waarin je je eigen doelen kunt halen en je grenzen kunt verleggen. Een wereld waarin je je vrij kan bewegen en waaraan je mee kan doen. Kortom: lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief!

lees verder »

Beschermd wonen nieuwe taak gemeente

door Artie Ramsodit op 5 september 2014

Per 1 januari 2015 wordt ook beschermd wonen door het Rijk gedecentraliseerd. Beschermd wonen wordt geboden aan mensen met een psychiatrische achtergrond die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

lees verder »

Extra geld voor armoede

door Artie Ramsodit op 5 september 2014

De gemeente Haarlem steekt ruim 8 ton per jaar extra in de bestrijding van armoede. Dat is afgesproken in het coalitieakkoord, en afgelopen week besprak de raadscommissie Samenleving de plannen voor de besteding van dit geld.

lees verder »

PvdA houdt vertrouwen in wethouder Ewout Cassee

door Jeroen Fritz op 5 september 2014

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad behoudt het vertrouwen in D66-wethouder Ewout Cassee, verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke ordening en vastgoed. Dat is de uitkomst van een extra raadsvergadering dinsdag 26 augustus over de publicaties over het zakelijk verleden van de wethouder.

lees verder »

Loop mee met de Halve van Haarlem

door Jan Nieuwenburg op 4 september 2014

Zondag 28 september 2014 wordt om 12.00 uur (5 en 10 km) het startschot gegeven voor de 30e editie van de Halve van Haarlem op de Grote markt van Haarlem. Ook dit jaar loopt er weer een PvdA-team mee.

lees verder »

Wel of geen tegenprestatie bij bijstand?

door Artie Ramsodit op 1 september 2014

In het Haarlemse coalitieakkoord tussen D66, PvdA, CDA en Groen Links is afgesproken dat de tegenprestatie bij het ontvangen van een uitkering niet verplicht is. Echter, volgens de nieuwe participatiewet is het vanaf 1 januari 2015 wel verplicht om een tegenprestatie te leveren als je een uitkering ontvangt.

lees verder »

Werkgroep Zorg en Welzijn

door Ronald Schreuder op 25 augustus 2014

De werkgroep is voor de zomer eenmaal bij elkaar gekomen. Na een nadere kennismaking tussen de deelnemers is  de taakstelling vastgelegd. De nadruk van de activiteiten komt te liggen op de ondersteuning van de raadsleden bij de voorbereiding van de decentralisatie van taken op het terrein van zorg en welzijn en op het signaleren van

lees verder »

Kom naar de opening van het politieke seizoen!

door Bestuur op 21 augustus 2014
Foto Partij van de Arbeid

Op zondagmiddag 7 september opent de PvdA Haarlem het nieuwe politieke seizoen in Het Meterhuis met live muziek (!), interessante gasten en een vooruitblik op het nieuwe politieke seizoen 2014-2015. Leden en andere belangstellenden nodigen we uit om deze middag naar Het Meterhuis te komen en samen het nieuwe jaar af te trappen!

lees verder »

Mohamed Rugamana “vrij”

door Redactie op 16 augustus 2014

Aldus een goed bericht uit het Haarlems Dagblad van 13 augustus j.l.

lees verder »

Vliegramp MH17

door Redactie op 25 juli 2014

Donderdagavond 24 juli hebben enkele van onze fractie- en bestuursleden gezamenlijk het Haarlemse condoleanceregister getekend voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. “Onze gedachten zijn bij de vrouwen, mannen en kinderen die het leven lieten. Op weg naar huis of op vakantie. Sommigen op reis om hun idealen voor een betere wereld te verwezenlijken.

lees verder »

Aanbestedingen in de zorg: aandacht voor personeel

door Martien Brander op 12 juli 2014

De aanbestedingen voor de zorg lopen op dit moment. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor het overnemen van het huidige personeel door de partijen die de zorg gaan uitvoeren. Dit gebeurde met twee moties die bijna raadsbreed werden aangenomen.

lees verder »

Iedere (bak)fiets voor niets

door Moussa Aynan op 4 juli 2014

Ook fietsen met een afwijkend formaat, zoals bakfietsen, tandems of aangepaste fietsen, moeten gratis gestald kunnen worden in gemeentelijke fietsenstallingen. Donderdag 3 juli diende de PvdA hierover een motie in, die werd aangenomen door de gemeenteraad.

lees verder »

Ombudsteam met vakantie

door Ombudsteam op 3 juli 2014

VAN 18 JULI t/m 22 AUGUSTUS.

lees verder »

Kadernota: “Meer banen, goede zorg en veilige wijken”

door Jeroen Fritz op 23 juni 2014

Meer werk, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA Haarlem komende raadsperiode. Dat heb ik maandag 23 juni aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2014, het eerste grote debat met het nieuwe college van B&W.

lees verder »

Joyce Langenacker vier weken wethouder

door Joyce Langenacker op 19 juni 2014

Deze week werk ik vier weken als wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken, Wonen en Coördinatie Sociaal Domein. Tijd voor een eerste terugblik en een vooruitblik.

lees verder »

Een pracht van een stadspark in Oost

door Marceline Schopman op 19 juni 2014

Zaterdag 14 juni werd het vernieuwde Reinaldapark geopend. Een pracht van een stadspark, met onder meer een visvijver, een fruiteiland, een hortensiaheuvel, fiets- en wandelpaden, een oorlogsmonument en allerlei sport- en speelmogelijkheden.

lees verder »

De lichtste vorm van huishoudelijke hulp – en wat daar aan vast hangt

door Martien Brander op 12 juni 2014

Goede zorg in de buurt. Daar is het ons om te doen. De gemeenteraad nam donderdag een besluit over de lichtste vorm van huishoudelijke hulp.

lees verder »

Nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester

door Bestuur op 11 juni 2014

De algemene ledenvergadering van de PvdA Haarlem heeft dinsdag 10 juni een nieuwe afdelingsvoorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Remy Wilshaus werd gekozen als voorzitter, Tessa van den Dolder als secretaris en Barbara van Balen als penningmeester.

lees verder »

Mohamed Rugamana

door Marceline Schopman op 8 juni 2014

Gruwelijk…… Het is oorlog. Je maakt afschuwelijke situaties mee en je leeft voortdurend in angst. Je knie wordt door stokslagen verbrijzeld.

lees verder »

Hella van de Beek – kandidaat secretaris

door Hella van de Beek op 4 juni 2014

Ik ben vorig jaar druk geweest met de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, en dat smaakt naar meer betrokkenheid bij de afdeling Haarlem.

lees verder »