Nieuws

Veiligheid Haarlemmers krijgt prioriteit

door Jeroen Fritz op 17 november 2014

Zaken die Haarlemmers het meest direct raken krijgen de prioriteit van politie en gemeentelijke handhavers. Dat blijkt uit het Integrale Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018, dat donderdag 13 november werd besproken in de raadscommissie Bestuur.

lees verder »

Wachttijden in de schuldhulpverlening voorkomen

door Artie Ramsodit op 14 november 2014

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten worden voorkomen. Er zijn nu geen formele wachtlijsten en dat is positief. De PvdA is van mening dat ook wachttijden tijdens de schuldhulpverlening en ondersteuning in het budgetbeheer zo kort mogelijk moeten zijn.

lees verder »

Impact verhuisplicht vereist zorgvuldig afwegingskader

door Artie Ramsodit op 14 november 2014

Tijdens de besluitvorming van de verordeningen over de decentralisaties op 30 oktober in de gemeenteraad kwam ook de verhuisplicht aan de orde. De verhuisplicht kan door het college worden opgelegd aan mensen in de bijstand. De PvdA heeft een amendement ingediend om te zorgen dat het college toepassing van deze verhuisplicht zeer zorgvuldig afweegt.

lees verder »

De straat op: niet alleen omdat het moet

door Jeroen Fritz op 13 november 2014

‘PvdA’ers verplicht de straat op’, kopte de Volkskrant vanochtend. Een wat armoedige samenvatting van het rapport ‘Politiek van Waarde’, dat vandaag is gepresenteerd. Een relevant rapport, over hoe we onze waarden weer meer richtinggevend kunnen laten zijn in het handelen van PvdA-politici.

lees verder »

JOIN US

door Bestuur op 11 november 2014

Ben jij nieuw lid of ben je al langer lid en zoek je jouw weg binnen de afdeling én kom je naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 november?

lees verder »

Minimagelden maximaal benutten voor armoedebestrijding

door Artie Ramsodit op 11 november 2014

Door PvdA minimagelden vanaf 2015 volledig ingezet voor bestrijding van armoede.

lees verder »

Popschool en oefenruimtes voor Haarlem Popstad

door Sidney Visser op 10 november 2014

Haarlem presenteert zich naar buiten toe graag als Muziek- en Popstad. Niet zo vreemd als er gekeken wordt naar het muzikale talent uit deze stad dat de afgelopen tijd doorgebroken is. Dat is iets waar we als Haarlemmers best behoorlijk trots op mogen zijn.

lees verder »

Camera’s voor transparante raad

door Martien Brander op 9 november 2014

De Haarlemse raads- en commissievergaderingen moeten op beeld worden vastgelegd. Er moet snel onderzocht worden hoe dat vorm kan krijgen. Een  motie met die strekking, op initiatief van de PvdA is donderdag tijdens de begrotingsbehandeling met grote meerderheid aangenomen.

lees verder »

Inbreng Jeroen Fritz over Begroting 2015

door Jeroen Fritz op 7 november 2014

Afgelopen week debatteerde de Haarlemse gemeenteraad over de begroting 2015. Lees hier mijn verhaal in eerste termijn terug. De tekst is niet letterlijk zo uitgesproken, maar vormde wel de hoofdlijn van mijn verhaal.

lees verder »

Campagne Academie en Ombudscongres

door Tessa van den Dolder op 7 november 2014

De PvdA organiseert op zaterdag 22 november een Campagne Academie en Ombudscongres. Partijvoorzitter Hans Spekman zal deze dag openen en daarna volgt een divers programma over campagne en het ombudswerk. In Haarlem zijn we ook bezig met de permanente campagne, het ombudsteam en de Provinciale Verkiezingen op 18 maart 2015. 

lees verder »

Provinciale Statenverkiezingen – programma’s

door Heleen de Jong op 6 november 2014
Foto PvdA Noord-Holland

De PvdA Noord-Holland heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Daarnaast zijn de concept verkiezingsprogramma’s van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) van de persen gerold.

lees verder »

Promovendi Podium met Artie Ramsodit

door Artie Ramsodit op 5 november 2014

Promovendi Podium is de nieuwe wetenschapsserie van de Pletterij, waarin promovendi hun onderzoek toelichten. Woensdag 12 november vertelt PvdA-raadslid Artie Ramsodit over haar proefschrift over politiewerk in multi-etnische wijken.

lees verder »

Begroting 2015: het jaar van het sociaal domein

door Jeroen Fritz op 3 november 2014

Haarlemmers moeten de zorg en hulp krijgen waar ze recht op hebben. Als dat niet gebeurt, zal de PvdA niet aarzelen een beroep te doen op de 9,7 miljoen euro die opzij is gezet als reserve voor de nieuwe taken op het gebied van zorg en werk. Dat heb ik vandaag gezegd tijdens de behandeling

lees verder »

Dinsdag 25 november ALV met Jan Schuurman Hess

door Bestuur op 31 oktober 2014

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 25 november wordt het jaarplan en de begroting van de afdeling  voor 2015 besproken en vastgesteld. Te gast is ook onze partijgenoot Jan Schuurman Hess. Hij wandelde twee jaar lang door Nederland en voerde talloze gesprekken waarover onlangs een boek verscheen: Voettocht naar het hart van het land. Jan

lees verder »

Wethouder Cassee en 3 raadsleden D66 stappen op

door Jeroen Fritz op 31 oktober 2014

Donderdag 30 oktober is D66-wethouder Ewout Cassee opgestapt. Vervolgens legden ook D66-fractievoorzitter Maaike Pippel en D66-raadsleden Pascal Spijkerman en Gertjan Nederbragt hun functie neer.

lees verder »

Woonfraude aanpakken

door Jeroen Fritz op 24 oktober 2014

De gemeente wil meer doen om woonfraude aan te pakken. Onrechtmatige bewoning, illegale doorverhuur en onderverhuur moeten zo worden voorkomen. Dat stelt burgemeester Bernt Schneiders voor in een brief aan de gemeenteraad.

lees verder »

Betere screening van wethouders

door Jeroen Fritz op 24 oktober 2014

Kandidaat-wethouders zullen beter worden gescreend. Dat gebeurt met terugwerkende kracht ook voor het huidige college. De raadscommissie Bestuur heeft donderdag 23 oktober unaniem ingestemd met dit nieuwe beleid, dat een uitwerking is van een motie die ik in augustus samen met D66, GroenLinks en CDA indiende.

lees verder »

Spitstarief in regio Haarlem-IJmond van de baan

door Artie Ramsodit op 23 oktober 2014

Uit de Provincie: Er komt de komende jaren geen spitstarief voor reizigers in de regio Haarlem-IJmond. Middels een brief heeft Gedeputeerde Staten laten weten dat de mogelijkheid voor vervoerders om een spitstarief in te voeren is geschrapt uit het Plan van Eisen (PvE) voor het concessiegebied Haarlem-IJmond.

lees verder »

Speech Bernt Schneiders bij uitvaart Jan Haverkort

door Bernt Schneiders op 20 oktober 2014

Vrijdag 17 oktober namen we in een vol Patronaat afscheid van oud-wethouder en oud-raadslid Jan Haverkort. Namens gemeente en partij sprak ik tijdens de uitvaart. U kunt mijn speech hier teruglezen.

lees verder »

Praat mee over werk & bijstand

door Artie Ramsodit op 17 oktober 2014

Werk is voor álle Haarlemmers belangrijk. Helaas is het niet voor iedereen even gemakkelijk om aan het werk te komen. Sommige mensen hebben een steun in de rug nodig om passend werk te vinden of werkervaring op te doen. Tegelijkertijd moet er voor mensen zonder inkomen een vangnet zijn; een WW uitkering of bijstand. Op

lees verder »

De werkgroepen zorg, werk en wijken gaan van start, doe mee!

door Remy Wilshaus op 17 oktober 2014

Wat gaat er goed in de stad en wat moet er beter? De nieuwe werkgroepen zorg, werk en wijken houden dat in de gaten. Wij nodigen PvdA-leden en andere geïnteresseerde Haarlemmers uit om zich aan te sluiten bij één of meer van deze werkgroepen, hun ervaringen en expertise in te brengen en het werk van

lees verder »

Doe mee met de natuurwerkdag in Schalkwijk!

door Remy Wilshaus op 16 oktober 2014

Op zaterdag 1 november, de eerste zaterdag van november, wordt de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. Vrijwilligers steken deze dag hun handen uit de mouwen. Wij doen mee op twee plekken in Haarlem Schalkwijk. Sluit je aan?

lees verder »

PvdA steunt 24-uursopvang

door Martien Brander op 16 oktober 2014

De PvdA ondersteunt de gekozen oplossing voor de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen in het centrum. We willen al jaren graag dat er een opvang komt, waar alle voorzieningen onder een dak zijn te vinden. Dus dag- én nachtopvang bij elkaar, gebruiksruimtes ín het pand en hulpverlening en ondersteuning nabij. Zo kan een enkele locatie

lees verder »

Dag Jan Haverkort

14 oktober 2014

    Een bijdrage van Max Sipkes.

lees verder »

Team PvdA loopt Heemstedeloop!

door Redactie op 14 oktober 2014

De PvdA Haarlem en de PvdA Heemstede doen ook dit jaar weer mee met de Heemstedeloop. Wij nodigen alle leden en andere belangstellenden uit om mee te lopen in Team PvdA. Voor een rood shirt wordt gezorgd!

lees verder »